Informació general

Eleccions municipals

L'Ajuntament informa sobre com poden votar les persones estrangeres a les eleccions municipals

La sol·licitud es pot fer per internet a través del web de l’Institut Nacional d’Estadística, per correu postal o presencialment a l’Ajuntament

Per Redacció

Imatge de les eleccions municipals de maig de 2019, al local de la Creu Roja
Imatge de les eleccions municipals de maig de 2019, al local de la Creu Roja | Berta Ruiz

L’Ajuntament de Cambrils informa a les persones amb nacionalitat de països de la Unió Europea i de països amb acord de reciprocitat que s’han de donar d’alta del cens electoral si volen votar a les properes eleccions municipals del 28 de maig de 2023 i no han fet prèviament la declaració formal d’inscripció al cens electoral (CERE). 

La sol·licitud es pot fer per internet a través del web de l’Institut Nacional d’Estadística, per correu postal o presencialment a l’Ajuntament. Per a més informació es pot trucar als telèfons 977794573 i 977794579 ext. 3021  en horari de 8 a 15 hores.

L’Oficina del Cens Electoral ha enviat una comunicació de manifestació de vot a les persones amb dret a vot que s’ha de contestar, obligatòriament, per estar inclòs al cens.

Qui té dret a vot?

Tenen dret a vot els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea i els ciutadans i ciutadanes dels països no comunitaris següents: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinidad i Tobago, sempre que tinguin la targeta de residència en vigor i hagin residit a l’Estat Espanyol el temps exigit en el corresponent acord bilateral.

Requisits

Persones amb nacionalitat de països de la Unió Europea (UE) (altes al padró municipal d’habitants posteriors al 30/08/2018 i que no hagin fet declaració formal d’inscripció). El termini per a demanar la inscripció al cens i el dret a vot acaba el 30 de gener del 2023.

- Tenir més de 18 anys i no estar privat del dret al sufragi actiu 

- Estar inscrit al padró d’habitants

Les persones que optin per la via telemàtica poden manifestar la seva intenció d’inclusió en el cens electoral per a les properes eleccions municipals (i també a les del Parlament Europeu) des de l’enllaç directe del web de l’INE https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion mitjançant el sistema cl@ve. 

Persones amb nacionalitat de països amb acords de reciprocitat de vot (altes al padró municipal d’habitants amb referència 30/08/2022 i que no hagin fet declaració formal d’inscripció). El termini per a demanar la inscripció al cens i el dret a vot acaba el 15 de gener del 2023.

- Tenir més de 18 anys i no estar privat del dret al sufragi actiu 

- Estar inscrit al padró d’habitants 

- Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya el temps exigit a l’acord corresponent (3 anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega, 3 anys en el moment de la sol·licitud per a nacionals del Regne Unit i 5 anys en el moment de la sol·licitud per a la resta de països). 

- Presentar la Targeta identitat d’estranger (les persones nacionals de Noruega, Islàndia i Regne Unit també poden aportar DNI o passaport del país d’origen).

Les persones que optin per l’opció telemàtica per manifestar la seva intenció d’inclusió en el cens electoral per a les properes eleccions municipals (i també a les del Parlament Europeu) hauran d’accedir al procediment “Sol·licitud d’inscripció” a través de la Seu Electrònica de l’INE https://sede.ine.gob.es,  acreditar la seva identitat mitjançant el sistema cl@ve i marcar l’opció de sol·licitud d’inscripció. Les persones que no disposin del sistema cl@ve podran realitzar la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitació telemàtica (CTT) inclosa en la comunicació.

Comenta aquest article