Societat

Subvencions

L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions per a activitats culturals i festives

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 3 de juliol

Per Redacció

Cartell de la convocatòria de subvencions
Cartell de la convocatòria de subvencions | Cedida

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats i particulars que duguin a terme activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils que complementin o supleixin la competència municipal. Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds fins el dia 3 de juliol. Les peticions s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent. 

Es pot trobar tota la informació de la convocatòria a la pàgina web del Departament de Cultura i a l’àrea d’Ajuts i Subvencions de la Seu electrònica de l’Ajuntament, al següent enllaç: Subvencions culturals 2022 - Tauler d'anuncis.

Els ajuts econòmics es divideixen en 3 línies:

Línia A. Subvencions de funcionament a les entitats culturals i festives del municipi, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries amb l’objectiu de promoure el teixit associatiu, l’activitat de recerca, formació i creació artística i la participació activa de la ciutadania en la cultura.

Línia B. Subvencions a entitats culturals i festives per a activitats culturals, projectes creatius, de recerca o de difusió cultural puntuals que es duguin a terme al municipi de Cambrils i/o el beneficiïn especialment. 

Línia C. Subvencions a persones físiques i jurídiques i empreses del sector cultural, per a activitats culturals, projectes creatius, de recerca o de difusió cultural puntuals que es duguin a terme al municipi de Cambrils i/o el beneficiïn especialment.

La gestió de la documentació s’ha de realitzar a través de la seu electrònica. L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de suport a la tramitació electrònica a la ciutadania, empreses i entitats. Les persones interessades es poden posar en contacte amb el servei a través del telèfon 977 79 45 57 de  8 a 20 hores o el correu electrònic suportoac@cambrils.cat.  

Comenta aquest article