Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes de maig de 1956

Cambrils i els seus carrers

Maig 1956 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Maig 1956

Tenim actualment (maig de 1956) a la nostra vila 52 vies públiques amb nom oficial; 38 pertanyen a la part antiga i 14 al barri Marítim. Són les següents:

CARRERS

 • Mayor
 • San Pablo
 • Parras
 • Iglesia
 • Carlán
 • Cardenal Vidal y Barraquer
 • Soldado
 • Gracia
 • Trinquete
 • Caballeriza
 • Cruces
 • Municipalidad
 • Horno
 • Capitulación
 • Rovira
 • Gimbernat
 • Antonio Lloveras
 • Borràs
 • Fábregas
 • Generalísimo Franco
 • San Plácido
 • Nuestra Señora del Camino
 • Calvo Sotelo
 • Barón de Rocafort
 • Foix
 • San José
 • Sindicato
 • Pedro III
 • Jacinto Verdaguer
 • San Jorge
 • San Antonio
 • José Antonio
 • Pescadores
 • Barcas
 • Carmen
 • San Pedro
 • Astilleros
 • 15 de Enero

PLACES

 • España
 • Marqués de Marianao
 • Concepción
 • Pósito de Pescadores
 • Cataluña

PASSEIGS

 • Alberto
 • San Juan Bta. de La Salle
 • Miramar

AVINGUDES

 • Mártires
 • J. Vidal y Barraquer
 • General Mola
 • i últimament Arrabal de Gracia

Resultaria molt interessant conèixer el perquè de certs noms que ostenten els nostres carrers i el motiu que va induir el cap municipal a imposar-los-hi. Certament, avui s'han vulgaritzat molt els fets històrics de Cambrils i, per tant, es van coneixent cada dia més biografies de personatges famosos i fets rellevants de la nostra història local, que aclareixen l'assumpte en molts aspectes. No obstant, encara queden alguns carrers, de fet, pocs, els noms dels quals representen per a nosaltres un enigma. Sabem que la nomenclatura dels carrers cambrilencs patí una sensible modificació l'any 1860 i una altra encara potser més radical l'any 1890. Actualment, la nomenclatura roman igual com la deixà aquest darrer canvi, només els tres o quatre carrers que han vist canviats sempre els seus noms al compàs de les ziga-zagues polítiques de la nostra pàtria. Quan parlem d'aquestes modificacions ens referim, és clar, només als carrers antics, ja que els del barri Marítim no tingueren nom oficial fins el 1931, i patiren lleugeres variants després de l'alliberament. De la mateixa manera, ens consta que abans de 1860 degueren canviar-se els noms d'uns quants carrers nostres, ja que el 1756 existien els carrers de la Pau, de Mossèn Emmanuel, de Nicolau Andria, que anteriorment ja s'havia anomenat de Pastells, de Premses del Gran, de Calatrava, el qual abans havia estat de Planas, i el carrer de l'Hospital, noms que, com abans apuntàvem, no arribaren a l'any 1860.

Com a cas excepcional de permanència del nom d'un carrer a través dels segles citarem el de l'Hospital que, tot i anomenar-se en el transcurs dels anys amb diversos noms oficials (Alfons XIII, Ascaso, Generalísimo i potser algun altre que ignorem), ha estat i és encara avui conegut per tothom com a carrer de l'Hospital, prova irrefutable de la importància i l'antiguitat d'aquest centre benèfic, avui malauradament abandonat. Suposem que al lector ama-ble li agradarà de conèixer com s'havien anomenat anteriorment alguns dels nostres carrers antics; a més a més, són dades curioses:

 • Carrer Carlán, abans Prensas i abans Galbas.
 • Carrer Calvo Sotelo, abans Victoria i abans Botera.
 • Carrer Gimbernat, abans Concordia i abans Torre.
 • Carrer de Gracia, abans Moretona.
 • Carrer del Cardenal Vidal y Barraquer, abans Feria i abans Iglesia Vieja.
 • Carrer del Barón de Rocafort, abans Oidium i abans Olleta.
 • Carrer Trinquete, abans Trinquet de Micó.
 • Arrabal de Gracia, abans de Ntra. Sra. de Gracia.
 • Plaça Marqués de Marianao, abans Cárcel i abans Portalet.
 • Carrer San José, abans del Joc de les Bitlles.
 • Carrer de Foix, abans Arrabal de las Prensas.
 • Carrer Borrás, abans Unión i abans carrer i placeta de Santa María.
 • Carrer Capitulación, abans del Olivo.
 • Passeig de Alberto, abans Calle del Paseo.
 • Plaça d'España, abans de la República, abans de 1931 de la Constitución i, abans de regir a Espanya el sistema constitucional, Plaza Mayor.

Existeixen en el moment d'escriure aquesta crònica alguns carrers en les noves urbanitzacions, tant del poble com de la platja, que de moment no tenen nom. Per acabar ens dirigim al magnífic Ajuntament de la vila i li preguem que en la nomenclatura dels nous carrers es tingui molt en compte que encara queden a Cambrils persones il·lustres i gestes heroiques que ben bé mereixen l'honor de tenir un carrer dedicat, i això sembla que ho hagin oblidat en 'batejar' els carrers algunes corporacions municipals precedents.

El nom d'un carrer és, més o menys, per a tota la vida; val la pena, doncs, prendre's la molèstia de pensar una mica abans d'imposar-lo.

 

 

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article