Informació general

Polítiques d'igualtat

S'obre una convocatòria de subvencions per a entitats que realitzin activitats en matèria d'igualtat de gènere

Per Redacció

El departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament ha obert la convocatòria que regula la concessió de subvencions
El departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament ha obert la convocatòria que regula la concessió de subvencions | Cedida

El departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament ha obert la convocatòria que regula la concessió de subvencions i ajuts per a la realització d’activitats que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere, durant l’any 2022, per tal de millorar la qualitat de vida dels diferents grups de població. L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a les entitats que desenvolupen projectes i/o activitats que promouen la igualtat de gènere i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi o que beneficiïn a la població cambrilenca. 

Concretament, les subvencions busquen millorar la cohesió social del municipi, afavorint la xarxa associativa, la participació ciutadana i la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la igualtat efectiva entre dones i homes i/o la diversitat afectiva sexual i de gènere, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania; promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa social privada al municipi de Cambrils; realitzar accions d’informació, sensibilització i educació dels diferents grups de població; estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat social, i donar suport a activitats que permetin l’apoderament de les dones i/o de les persones LGBTI+ així com el reforç de les seves relacions socials. 

Projectes subvencionables  

En l’àmbit de la Igualtat efectiva entre dones i homes: 

  • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les dones a la vida social i associativa de la ciutat. 
  • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida quotidiana.  
  • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la violència masclista. 
  • Programa d’activitats adreçades a les dones de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport. 

    En l’àmbit de la Diversitat afectiva, sexual i de gènere: 
  • Projectes que fomentin la presència i la visibilitat de les persones LGBTI+ a la vida social i associativa de la ciutat. 
  • Iniciatives per promoure la igualtat efectiva de les persones LGBTI+ en els diferents àmbits de la vida quotidiana.  
  • Iniciatives que incideixen en la sensibilització i prevenció de la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
  • Programa d’activitats adreçades a les persones LGBTI+ de caràcter lúdic, sensibilitzador, cultural, educatiu, preventiu, formatiu i de suport. 

Es poden acollir a les subvencions totes les associacions/entitats sense ànim de lucre que desenvolupin activitats vinculades amb els projectes subvencionables. Les sol·licituds es poden presentar https://seu.cambrils.cat/ fins al 25 de maig de 2022. 

La informació i els formularis per la seva sol·licitud es troben disponibles a www.cambrils.cat/igualtat. Per més informació  contactar amb el departament de Polítiques d’Igualtat al 977 79 45 79 (Ext. 2226) o al correu igualtat@cambrils.cat o sai@cambrils.cat.  

Comenta aquest article