Informació general

Infraestructures

ERC i JxC sol·liciten un informe jurídic per aclarir les competències municipals en l'enderroc de l'antiga estació

L'oposició manifesta que, "es dedueix doncs, que encara que l’Ajuntament elimini l’edifici, no pot disposar de cap manera dels terrenys ni de l’estació ni de l’entorn"

Per Redacció

Imatge de l'edifici de l'antiga estació de tren
Imatge de l'edifici de l'antiga estació de tren | Berta Ruiz

El passat 3 de març, els grups municipals d’ERC i Junts x Cambrils van sol·licitar còpia de l’autorització d’ADIF per a l’enderroc de l’antiga estació del tren, donat que és aquest organisme el propietari de l’edifici. Segons un comunicat de premsa, la resposta per part del govern no va arribar fins a 20 dies després tot i que l’equip municipal ja disposava de la comunicació oficial per part d’ADIF des del primer dia. El document determina específicament que: "en cap cas, l’autorització comporta la concessió de cap ús sobre els sòls propietats d’Adif, que s’hauran d’adquirir en tot cas pels mitjans legalment vigents...".

"Encara que l’Ajuntament elimini l’edifici, no pot disposar de cap manera dels terrenys ni de l’estació ni de l’entorn"

L'oposició manifesta que, "es dedueix doncs, que encara que l’Ajuntament elimini l’edifici, no pot disposar de cap manera dels terrenys ni de l’estació ni de l’entorn i per tant, queda molt clar que la propietat continua sent de l’ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local determina les competències de les administracions municipals que en el cas de les intervencions en infraestructura viària i d’altres equipament està restringida a aquells que són de la seva titularitat".

"L’Ajuntament està destinant diners de la ciutadania de Cambrils per realitzar unes obres que hauria de realitzar l’Adif"

Tant ERC com JxC expliquen que "l’Ajuntament està destinant diners de la ciutadania de Cambrils per realitzar unes obres que hauria de realitzar l’Adif juntament amb el desmantellament de la via adjudicat el present mes de març. Davant de tots aquests dubtes els grups municipals d’ERC i Junts x Cambrils han registrat una nova petició a l’Ajuntament de Cambrils per tal de sol·licitar un informe jurídic sobre la viabilitat d’execució de l’enderroc de l’edifici de l’antiga estació, atès que es tracta d’una despesa a realitzar en un immoble i uns terrenys que no són de titularitat municipal, ni sobre els que s’ostenta cap tipus de dret ni responsabilitat municipal".