Estampes Cambrilenques

Article publicat a Revista Cambrils el mes d'abril de 1955

Els alcaldes de Cambrils a través del temps

Abril 1955 / La secció «Estampes Cambrilenques» elaborada per Josep Salceda es va publicar a Revista Cambrils des del setembre de 1953 fins el maig de 2005

Per Josep Salceda (1923-2011)

Estampes cambrilenques / Abril de 1955

Com a simple curiositat, i sense negar el seu valor històric, oferim als nostres lectors la següent relació de persones que han ocupat el càrrec de màxima autoritat en la nostra vila, sigui com a batlles, alcaldes en propietat (accidentals o interins) o com a presidents de gestores, que tampoc n'han faltat. La llista no és gaire completa pel que fa als batlles reials dels primers anys, sí que ho és, però, pel que fa als alcaldes. La política lliberal de finals i principis de segle va donar lloc a episodis tan pintorescs (mirats amb perspectiva), però que foren tràgics aleshores, com ara que en un any es canviessin tres alcaldes. Fins i tot hi va haver vegades que es varen canviar cada dos dies, com podreu veure.

 • 1599 Jaume Miquel
 • 1603 Antoni Francesch
 • 1612 Miquel Pagueroles
 • 1612 Martí Fàbregas
 • 1630 Jaume Miquel
 • 1665 Isidre Mateu
 • 1674 Pere Sans
 • 1682 Francesc Planas
 • 1723 Joan Grisola
 • 1734 Joan Peyrí
 • 1736 Josep Sans
 • 1738 Pau Ribas
 • 1750 Antoni Sangenís
 • 1753 Isidre Benaiges (regent)
 • 1778 Miquel Bassedas Blades
 • 1833 Josep Puig Pou
 • 1834 Ignasi Bassedas Blades
 • 1843 Josep Bru Bru
 • 1844 Joaquim Ribas Sans
 • 1846 Plàcid Martí Martí
 • 1850 Pere Lloberas Mir
 • 1865 Joan Ràfols
 • 1866 Miquel Bassedas Vela
 • 1873 Timoteu Bassedas Domènech
 • 1878 (gener) Francesc Roca Montafia
 • 1878 (desembre) Pau Vidiella Garsot
 • 1890 Carles Clanxet Cuchillo
 • 1892 Joan Roca Figuerola (int.)
 • 1894 Josep Pallejà Berengué
 • 1895 Josep Fransesch Borràs
 • 1897 (maig) Pau Gavaldà Canaldas
 • 1897 (juliol) Joan Roca Figuerola
 • 1897 (desembre) Josep Pujol Jordi
 • 1899 Josep Rovira Martí
 • 1900 Leopold Rovira Martí
 • 1901 Josep Rovira Martí
 • 1909 (juliol/6) Francesc Serra Latorre
 • 1909 (juliol/8) Josep Rovira Martí
 • 1909 (juliol/10) Francesc Serra Latorre
 • 1910 (gener) Josep M. Dalmau Torà
 • 1910 (abril) Josep Rovira Martí
 • 1910 (juny) Josep M. Dalmau Torà
 • 1912 Francesc Serra Latorre
 • 1914 Miquel Miralles Cabré
 • 1916 Ferran Ortoneda Ortoneda
 • 1920 Josep Pujol Jordi
 • 1923 Pere Martí Oliva
 • 1925 (febrer) Salvador Cabré Bas (accid.)
 • 1925 (maig) Antoni Moretó Salvadó
 • 1930 Josep Colom Dalmau
 • 1931 Agustí Nolla Colom
 • 1932 Josep Font Alterats
 • 1933 Cassià Castells Pallejà
 • 1934 Josep Grau Roig
 • 1935 Just Massagué Llaveria
 • 1936 Ferran Ortoneda Pàmies
 • 1937 Cassià Castells Pallejà
 • 1938 Guillem Morro Pisart
 • 1939 Joan Pujol Cafiellas
 • 1942 Josep Rovira Guinart
 • 1951 Josep Queralt Canaldas
 • 1954 August Espolet Ortoneda

Cambrils creix i obté més importància dia a dia, i això vol dir que n'obtenen els problemes que el seu creixement planteja. Que Déu vulgui que en tot moment la vila trobi la per-sona adient al davant de la corporació municipal, que sàpiga defensar els seus interessos i sàpiga conduir-la per viaranys de vertadera grandesa i dignitat.

 


Consulta més articles de la secció Estampes cambrilenques

Comenta aquest article