Informació general

Trànsit

Les deu normes de trànsit que entren en vigor a partir d'aquest 21 de març

Entre les diferents normes, destaquen les noves sancions per l'ús del mòbil i la fi dels 20 quilòmetres per fer avançaments a carreteres convencionals

Per Redacció

Circulació de vehicles per l'autopista Ap 7 i l'autovia A7, a Cambrils
Circulació de vehicles per l'autopista Ap 7 i l'autovia A7, a Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

A partir d'aquest dilluns, 21 de març, entra en vigor la nova llei de trànsit de la DGT que té com objectiu millorar la seguretat vial al territori espanyol. Aquesta nova legislació té en compte aspectes com el medi ambient, vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics i bicicletes) i els elements essencials com la velocitat, les distraccions, l’alcohol o el mal ús del cinturó de seguretat, a més, incorpora noves sancions per les conductes incíviques.

Fem un repàs de les noves normes que entren en vigor:

Ús del mòbil: Es passa de 3 a 6 punts del carnet per tenir el telèfon mòbil a la mà, encara que no es faci servir. Només es podrà utilitzar amb la veu o mitjançant un mans lliures. 

Cinturó de seguretat i elements de protecció: Es passa de 3 a 4 punts no fer ús, o un ús incorrecte, dels dispositius de seguretat com el cinturó, el casc o els sistemes de protecció infantil.

Velocitat: Es suprimeixen 20 quilòmetres de marge en els avançaments a carreteres convencionals de turismes i motocicletes. Per avançar s’haurà de fer dintre del límit de velocitat de la via.

Alcohol en joves: Els conductors menors d’edat mantindran la taxa 0,0 mentre condueixen patinets elèctrics o qualsevol vehicle que tinguin autoritzat.

Patinets elèctrics: Ús obligatori del casc de seguretat en patinets, a més, es prohibeix circular per les voreres, a més d’estacionar o parar-se enmig dels carrils bici. Recordem que abans la normativa de l'ús del casc era competència exclusiva de cada municipi.

Ciclistes: El fet de no respectar la distància de un metre i mig en el moment d’avançar un ciclista suposarà la pèrdua de 6 punts en el carnet de conduir. Si hi ha més d’un carril, s’haurà de depassar completament.

Objectes a la via: Es passa d’infracció “greu” a “molt greu” el fet de llençar objectes a la via que puguin ser causa d’accidents i/o incendis. A més, suposarà la pèrdua de 6 punts del carnet

Motoristes: S'autoritza la utilització de dispositius sense fil certificats o homologats per a la utilització al casc de protecció dels conductors de moto i ciclomotor, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afecti la seguretat en la conducció.

Recuperació de punts: Per tal de recuperar el saldo inicial de punts, hauran de transcórrer dos anys sense cometre infraccions.

Cursos de conducció: Es podran recuperar 2 punts del carnet per la realització de cursos de conducció segura i eficient.

Comenta aquest article