Informació general

Medi ambient

Cambrils, un dels municipis de més de 20.000 habitants que haurà de tenir Zones de Baixes Emissions (ZBE) el 2025

Cambrils, que actualment té 35.064 habitants, està inclòs en la llista dels 67 municipis catalans que hauran d'implantar aquesta mesura

Per Redacció

Foto de grup dels assistents a la Cimera de la Qualitat de l'Aire celebrada, ahir, al Palau de Pedralbes de Barcelona
Foto de grup dels assistents a la Cimera de la Qualitat de l'Aire celebrada, ahir, al Palau de Pedralbes de Barcelona | Cedida

Tots els municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya hauran de tenir zones de baixes emissions, ZBE, abans que acabi el 2025. Cambrils, que actualment té 35.064 habitants, està inclòs en la llista dels 67 municipis catalans que hauran d'implantar aquesta mesura. Fins ara, només els de més de 50.000 habitants ho havien de fer, i abans del 2023, segons la llei estatal de canvi climàtic.

Acord per a la millora de la qualitat de l'aire

Això és el que va acordar, ahir, el Govern de la Generalitat amb els ajuntaments, diputacions i gestors d'infraestructures com el Port i l'Aeroport de Barcelona, entre d'altres, a la Cimera de la Qualitat de l'Aire celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona. En aquesta trobada s'ha signat l'Acord per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a Catalunya, que inclou tota una sèrie de mesures, la principal de les quals és l'ampliació de les ZBE.

Abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023 es definirà l’àmbit d’aplicació de les ZBE per als municipis de més de 50.000 habitants. Per a la resta, serà abans que acabi el primer semestre de l’any 2024. Seguidament, s’establirà i es donarà a conèixer el cronograma d’implementació previst, que podrà ser gradual, contemplant en un primer estadi les situacions d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, i preveient períodes específics i transitoris d’adaptació a les restriccions. També es definiran mesures complementàries, les característiques, la gestió i la comunicació de les ZBE.

6 milions d'euros del Fons Climàtic

El Departament d'Acció Climàtica donarà ajudes als municipis, 6 milions d'euros procedents del Fons Climàtic creat amb l'impost de CO2 dels cotxes. En aquest sentit, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà va anunciar que, "obrirem línies d'ajuts per un import total de 6 milions d’euros fins l'any 2025, per donar suport als municipis en la definició del projecte i l'execució de les Zones de Baixes Emissions" i, que "ja aquest any 2022, llençarem en les properes setmanes una primera convocatòria de 4,5 milions d'euros".

10 municipis a la demarcació tarragonina

Actualment, un total de 67 municipis catalans de més 20.000 habitants estan a la llista, tot i que aquesta podria variar si d'aquí a l'any 2025 hi ha moviments demogràfics significatius. Dins de la demarcació tarragonina, juntament amb Cambrils, hi ha Tarragona (135.436 habitants), Reus (106.084 habitants), El Vendrell (38.891 habitants), Tortosa (33.572 habitants), Salou (28.512 habitants), Calafell (28.463 habitants), Valls (24.553 habitants), Vila-seca (22.522 habitants) i Amposta (21.317 habitants).

L’Apunt

Reduir un 15% les emissions

Els signants s’han compromès a reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’OMS. A més, donaran continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria.

Marc comú en episodis de contaminació

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també s’ha compromès a revisar, abans de finals de 2023, el Protocol d’actuació davant d’episodis ambientals de contaminació, actualment vigent a la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric de la conurbació de Barcelona, per tal d’estendre’n l’aplicació a tot el territori català, i per unificar la gestió de tots els contaminants atmosfèrics en cas d’alts nivells de contaminació. A més, regularà una millora contínua de les eines d’avaluació de la qualitat de l’aire.

Creació de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya

Per fer efectius els compromisos, les parts han acordat diversos àmbits d’acció, que es regularan dins un marc de treball comú consensuat a través de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya. La Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya facilitarà l’adopció i la coordinació de les accions que s’han d’aplicar per millorar progressivament la qualitat de l’aire.

Mobilitat sostenible, saludable i segura

El transport terrestre, amb caràcter general, aporta més del 80% dels òxids de nitrogen (NOx) que estan presents a àrees urbanes. És per això que cal accelerar la planificació de la mobilitat sostenible, la territorial i la urbanística, potenciant el transport públic col·lectiu, racionalitzar l’ús del vehicle privat motoritzat, fomentar la renovació del parc de vehicles, i coordinar la distribució de mercaderies.

S’establiran mesures com la promoció d’una velocitat màxima de 30 km/h en zones urbanes on hi convisquin de forma habitual en un mateix espai les persones i els vehicles; implementar sistemes de gestió de velocitat variable en àmbits interurbans i accessos a grans ciutats, així com sistemes de senyalització intel·ligent a temps real; o limitar la velocitat de circulació a 80 km/h en episodis de contaminació en aquelles vies que disposin de gestió de velocitat variable.

Optimitzar els biocombustibles

En un termini de dos anys caldrà estudiar i, si s’escau, desenvolupar instruments normatius, per garantir la combustió adequada dels biocombustibles sòlids, com la biomassa. Es garantirà que les administracions públiques utilitzin biocombustibles sòlids certificats de qualitat.

Nova Llei de Qualitat Atmosfèrica

Addicionalment, el Govern de la Generalitat s’ha compromès a treballar per fer possible l’aprovació de la Llei de Qualitat Atmosfèrica durant aquesta legislatura, fent un procés de participació amb els agents implicats. Aquesta Llei adoptarà una perspectiva quàdruple (atmosfèrica, acústica, lumínica i odorífera), actualitzarà la legislació catalana ja existent en aquestes matèries,  i proporcionarà les eines necessàries per facilitar l’aplicació.

Comenta aquest article