Informació general

Infraestructures

Ferrocarrils licita el projecte constructiu del tramvia del Camp de Tarragona entre Cambrils i Vila-seca

El document, amb un termini màxim de redacció de 18 mesos, definirà les actuacions per implantar el primer tram del tramvia als municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca

Per Redacció

Traçat ferroviari en desús a l'alçada de Vilafortuny
Traçat ferroviari en desús a l'alçada de Vilafortuny | Lluís Rovira i Barenys

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu del primer tram del tramvia del Camp de Tarragona, entre Cambrils i Vila-seca. El document definirà tècnicament les actuacions necessàries per a la implantació d’un sistema de tramvia, de 14,60 quilòmetres de longitud, als municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca. Amb el projecte s’assoleix un doble objectiu: es recupera un mode de transport públic pel corredor de l’antiga xarxa de rodalies i s’elimina l’efecte barrera de la infraestructura fora de servei mitjançant la integració urbana de la solució tramviària. La licitació és per un import d’1,9 milions i un termini màxim de redacció de 18 mesos.

Per al tramvia del Camp de Tarragona s’ha optat per un traçat independent de la xarxa ferroviària d’Adif en servei, cosa que permet adoptar l’ample estàndard europeu i ofereix més possibilitats a Ferrocarrils a l’hora d’adquirir el material mòbil i gestionar el servei. Durant la redacció del projecte constructiu que es licita, s’analitzarà el sistema d’energia, amb l’objectiu de disposar d’un sistema sense catenària als àmbits densament poblats.

Pressupost de 150 milions d'euros

El pressupost previst per a la implantació del tramvia entre Cambrils i Vila-seca, que inclou també un centre de control-cotxeres i material mòbil, és de 150 milions.

En paral·lel, s’està redactant l’estudi informatiu de la resta de la xarxa tramviària, que inclou la connexió entre Reus i Tarragona i els ramals de penetracions urbanes, així com la connexió entre Vila-seca i Tarragona, també mitjançant traçats independents de la xarxa d’Adif i amb les mateixes característiques que el primer tram pel que fa a l’aplicació d’un sistema sense catenària en els trams més urbans.

Actualment, el 90% de la mobilitat al Camp de Tarragona és interna i la quota modal global del transport públic és del 18%. L’objectiu principal de la nova xarxa és fer créixer la quota modal del transport públic fins al 25% mitjançant l’establiment de serveis ràpids per a la mobilitat interurbana, accessibles als centres i als barris de les ciutats i connectors dels pols estratègics d’activitat d’aquest àmbit, per a la mobilitat tant de residents com de visitants. La demanda estimada és de 9 milions de viatges anuals, un cop estigui plenament en servei la xarxa i tenint en compte els desenvolupaments previstos i l’aplicació de mesures de promoció del transport públic i la mobilitat activa.