Informació general

Construcció

La inversió en habitatge residencial a Cambrils durant l'any 2021 va baixar un 50% respecte 2020

A nivell de la demarcació l'activitat al sector de la construcció puja un 26% el 2021 aconseguint uns valors de recuperació similars als del 2009

Per Redacció

Imatge d'un bloc de pisos en construcció
Imatge d'un bloc de pisos en construcció | Cedida

La inversió en habitatge residencial a Cambrils baixa un 50% respecte 2020, segons dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Cambrils és el municipi que experimenta una major baixada juntament amb Tarragona, que ho fa en un 35%. Per contra, la inversió en habitatge residencial nou creix especialment a les poblacions de Reus, Salou i Roda de Berà. A més, Reus supera a Tarragona per primera vegada i gairebé multiplica per tres el nombre d’habitatges registrats al COAATT. El nombre d’habitatges nous visats a les nostres comarques ha estat de 832 i això suposa un 25% respecte l’any anterior i una inversió superior als 103 milions d’euros.

El nombre d’obres destinades a la construcció d’habitatge nou puja també respecte 2020 mes d’un 20% i arriba a les 314, un valor semblant ja a les visades al 2009. Per tipologia, la construcció en bloc puja més d’un 40% respecte 2020, mentre que el visat de l’habitatge unifamiliar supera lleugerament el 12%. L’autopromoció, tot i créixer menys que la construcció en bloc, és molt important al 2020. Aquest any passat s’han visat un total de 390 nous habitatges construïts en autopromoció.

Així doncs, a nivell de la demarcació, després d’anys d’incertesa, molta debilitat i patiment, el sector de la construcció es recupera i torna a xifres considerades com a normals a la demarcació de Tarragona. Les dades de l’any 2021 ho confirmen ja que el creixement de l’activitat d’aquest sector ha arribat gairebé al 26% respecte l’any 2020 i ha aconseguit uns valors de recuperació ja molt similars als de l’any 2009, quan l’inici de la crisi de la bombolla immobiliària.

Rehabilitació: més obres de reforma i rehabilitació que abans de la crisi

La rehabilitació ha suportat molt bé la greu crisi del sector del 2008 i la situació que vivim actualment. L’activitat al 2021 ha continuat a l’alça i el nombre d’obres ha pujat mes d’un 8% respecte el 2020. La inversió ha supera els 84 milions, un 10% mes que l’any anterior.

En conjunt, al 2021 s’han visat 1.060 noves obres de rehabilitació, un valors que ja superen als obtinguts al 2008. A més, les previsions d’una forta inversió pública al 2022 fan preveure uns resultats excepcionals el proper any.

Per municipis, excepte Salou, Mont-roig i Calafell, l’activitat creix de manera general. Segons les dades del COAATT, cal destacar Reus, Valls o el Vendrell. En el cas de Tarragona i com és habitual, l’activitat és molt superior a la resta de municipis, tot i que el creixement és del 3%, i es queda una mica per sota de la mitjana.

Altres dades a tenir en compte

L’activitat professional va pujar l’any passat per sobre del 25 % respecte 2020. Al 2021, gairebé el 40% del treballs d’arquitectes tècnics i enginyers d’edificació han estat certificats d’habitabilitat. Aquest any passat se n’han visat gairebé 3.400, un 30% més que al 2020.

Pugen també significativament els treballs de direcció d’obra, tan de rehabilitació com d’obra nova, al voltant d’un 7%, i el control de seguretat a les obres, on en aquest cas la pujada arriba a més del 8%.

La redacció de projectes de rehabilitació creix més d’un 8% respecte 2020 i arriba a valors ja molt significatius. Al 2021 s’han visat uns 730 projectes relacionats amb la reparació de façanes, cobertes, distribucions interiors, instal·lació d’ascensors o petits reforços.

Previsions a curt i mig termini

Les tendències marcades pel recent informe d’EUROCONSTRUCT, format per 15 agències especialistes en construcció, i de la que forma part l’ITEC, Institut de Tecnologia de la Construcció, preveuen una pujada derivada de l’aplicació dels fons europeus Next Generation, traduïda en una millora de les dades del 2018 en més del 15% .

Aquesta es produirà tant a la nova construcció, pel seu creixement natural, com encara més a la rehabilitació per l’empenta dels fons esmentats, amb un especial enfocament en la rehabilitació energètica i la seva estela de visualitzar la necessària posada al dia de les nostres llars, que apunta cap uns creixements de fins al 20% respecte el 2018.

Comenta aquest article