Informació general

Hisenda

David Chatelain, regidor d'Hisenda: «El pla pressupostari ha quedat alterat per força per la nova fórmula de la plusvàlua»

Segons va exposar el regidor al darrer plenari "fa un parell de dies es va demanar, sense èxit, una compensació als municipis per part d’Hisenda"

Per Berta Ruiz

Imatge de la darrera sessió plenària a l'Ajuntament, el passat 26 de novembre
Imatge de la darrera sessió plenària a l'Ajuntament, el passat 26 de novembre | Berta Ruiz

El darrer plenari municipal, celebrat el passat 26 de novembre, va donar compte de diversos punts de caire econòmic. Un dels punts més destacats va ser el de donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2022. Tal com va exposar el regidor d'Hisenda, David Chatelain, "donem compte d’un document de caire tècnic i que s’ha de presentar al Ministeri d’Hisenda per tal d’avançar les previsions municipals de cara a establir les magnituds que haurien de plasmar-se en el pressupost per a l’any 2022".

David Chatelain: "El deute viu quedaria reduït al 26,6% (12.881.000 euros)"

Com a xifres destacades, tal com va dir Chatelain, "el document –en base a les previsions establertes durant l’anterior govern–, establia una previsió d’ingressos consolidats de 52.270.000 euros pel que fa a l’Ajuntament, arribant als 53.362.000 euros si sumem la resta de patronats i empreses. En el referent a la despesa, el consolidat de l’Ajuntament es xifrava en 47.642.000 euros, i el total comptant tots els ens arribava als 53.233.000 euros. De no haver-se produït la sentència i posterior afectació sobre la plusvàlua, que recordem ha patit una remodelació en el relatiu a la fórmula de quantificació, es podria haver obtingut una capacitat de finançament de 305.000 euros. El deute viu quedaria reduït al 26,6%, 12.881.000 euros, amb un estalvi corrent ajustat de 20.145 euros i un anivellament pressupostari de 128.439 euros, i que probablement complirien amb els mecanismes legals de control, com l’estabilitat pressupostària, regla de la despesa, equilibri i anivellament pressupostari i objectiu del deute".

"Fa un parell de dies es va demanar, sense èxit, una compensació als municipis per part d’Hisenda"

No obstant això, "el pla pressupostari ha quedat per força alterat per l’esmentada sentència. La disminució d’ingressos, deguda principalment a la nova fórmula de la plusvàlua, és de molt difícil quantificació, ja que s’albira no només una rebaixa generalitzada dels ingressos en aquest concepte, sinó que també es preveu una onada de recursos contra aquesta nova regulació. De fet, el propi Ministeri ha renunciat a calcular l’impacte econòmic i pressupostari dels canvis aprovats. Fa un parell de dies es va demanar, sense èxit, una compensació als municipis per part d’Hisenda, ja que serà pràcticament impossible fer previsions acurades des dels ajuntaments, el que tindrà un impacte de difícil quantificació en termes pressupostaris".

"S’ha demanat a Intervenció una estimació aproximada i prudent de l’impacte d’aquesta sentència"

Per tot plegat, segons va comentar el regidor d'Hisenda, "s’ha demanat a Intervenció una estimació aproximada i prudent de l’impacte d’aquesta sentència, que per força modifica les previsions establertes en el document que es presenta per a donar compte. Per tal de reconduir l’escenari que ens queda a nivell pressupostari, s’estan realitzant reunions personals amb tot els caps de departament per tal de fer una valoració partida a partida que tingui en consideració tot l’expressat per tal de configurar un pressupost equilibrat malgrat aquesta dificultat afegida".

Els altres dos punts de donar compte a la sessió plenària van ser l'informe de la Sindicatura de Comptes en relació als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals de l'exercici 2018 i l'altre va donar compte de l'informe relatiu a l'auditoria de comptes anuals de l'exercici de 2019 de la societat municipal Aparcaments i Mobilitat de Cambrils SLM.

Camí Mendoza (ERC): "Voldríem saber realment en què treballa el govern actual perquè aquí al plenari no arriba la feina"

Donat que a l'ordre del dia del plenari hi havia quatre punts de donar compte i tres mocions presentades per l'oposició, la portaveu d'ERC, Camí Mendoza, va criticar que, "portem dos mesos des de que vostès estan al govern i en l'ordre del dia d'avui només tenim 'donar comptes' i les mocions que ha presentat l'oposició. Voldríem saber realment en què treballa el govern actual perquè aquí al plenari no arriba la feina. Alertar-los que potser se'ls estan acabant els punts treballats per l'anterior govern i es trobaran que si no treballen una mica més, gairebé no podran presentar res en el proper plenari; per exemple, encara no sabem res del pressupost".

Oliver Klein: "Tot sigui per queixar-se"

Davant d'aquestes crítiques, l'alcalde Oliver Klein va replicar, "fa pocs dies, vostè es queixava que hi havia massa plens extraordinaris, massa plens urgents, que treballàvem massa, moltes convocatòries a última hora i avui que hem volgut respectar el ple ordinari de final de mes tal i com està estipulat, vostè també es queixa, tot sigui per queixar-se".

Comenta aquest article