Informació general

Impostos

El nou impost de plusvàlua tindrà dues opcions de càlcul i el contribuent podrà triar

Segons el regidor d'Hisenda –David Chatelain–, "tota aquella gent que hagi fet compra-vendes entre la publicació de la sentència del TC i l'entrada en vigor d'aquesta nova llei, no haurà de pagar la plusvàlua"

Per Berta Ruiz

Vista aèria de Cambrils
Vista aèria de Cambrils | Francesc Vidal-Barraquer
El Consell de Ministres del govern de l'Estat va aprovar, ahir, un reial decret llei per introduir algunes modificacions a la Llei reguladora de les hisendes locals sobre l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, després de la sentència del Tribunal Constitucional, el passat 26 d'octubre, que anul·lava l'impost de plusvàlua que cobren els ajuntaments d'arreu de l'Estat per la venda, la donació o l'herència d'un habitatge.
 
Així doncs, a partir d'ara, els propietaris que no obtinguin un benefici amb la venda del seu immoble, estaran exempts de pagar aquest impost. En cas contrari, s'estableixen dues fórmules que el contribuent podrà escollir: una base imposable a partir de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària del municipi o a partir de la diferència del preu de venda i adquisició. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'endemà la seva publicació al BOE, previsiblement demà dimecres. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Cambrils –David Chatelain– ha donat alguns detalls d'aquests nous canvis que introdueix el decret llei.

David Chatelain: "Tota aquella gent que hagi fet compra-vendes entre la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional i l'entrada en vigor d'aquesta nova llei, no haurà de pagar plusvàlua"

Segons ha dit Chatelain: "el que s'ha fet per part de l'Estat és un nou càlcul que anirà en funció del valor real de l'adquisició o en funció d'uns paràmetres de coeficient. El contribuent podrà escollir entre un sistema o un altre; el que li sigui més favorable. Al ser un sistema dual és molt difícil fer un càlcul, perquè segons s'opti per un sistema o per un altre les previsions poden canviar molt. De moment, el que estem fent és analitzar el contingut d'aquest decret llei i fer una revisió. Tot indica que per poder començar a aplicar-ho s'haurà de fer, novament, l'ordenança de plusvàlua perquè introdueix un canvi substancial. Properament, quan passem l'aprovació definitiva de les ordenances es passarà aquesta modificació. D'altra banda, tota aquella gent que hagi fet compra-vendes entre la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional i l'entrada en vigor d'aquesta nova llei, no haurà de pagar plusvàlua. Per exemple, les compra-vendes que es facin avui, no paguen".

"Serà molt difícil fer una previsió d'ingressos perquè li correspondrà escollir al propietari quina fórmula vol fer servir"

Malgrat que els ajuntaments tindran sis mesos per adaptar-se a la norma, el regidor d'Hisenda ha comentat que caldrà introduir aquests canvis el més aviat possible: "quant més triguin els ajuntaments en fer l'adaptació més complicat serà veure com aplicar-la i quin rendiment tindrà aquesta nova fórmula dual. Ja que estem en la fase d'adaptació val la pena fer l'esforç i encabir aquesta reforma de la plusvàlua aprofitant l'actual període d'aprovació de les ordenances fiscals". Aquestes modificacions dificultaran que els ajuntament puguin fer una previsió d'ingressos més acurada. Tal com ha afegit Chatelain "serà molt difícil fer una previsió d'ingressos perquè li correspondrà escollir al propietari quina fórmula vol fer servir. Quan portem uns mesos amb la nova fórmula podrem veure el seu impacte real".

La plusvàlua és el segon impost més important que recapta l'Ajuntament

Els consistoris tenen en aquest impost una important font d'ingressos –uns 2.500 milions d'euros d'acord amb dades del 2019–. Quan es va fer pública la sentència del Tribunal Constitucional, revistacambrils.cat informava que l'Ajuntament deixaria d'ingressar uns 2 milions d'euros amb aquesta anul·lació. Fins ara, la plusvàlua era el segon impost més important que recapta l'Ajuntament de Cambrils, només per darrere de l'IBI, però no és la segona figura impositiva més alta. Tal com ha apuntat Chatelain: "la segona figura impositiva que més ingressa l'Ajuntament és la taxa d'escombraries, però les taxes serveixen per cobrir el cost del servei, per tant, la taxa d'escombraries serveix per pagar el propi servei. Per la seva part, els impostos –com el de la plusvàlua o l'IBI– són ingressos que l'Ajuntament destina al pagament de despesa corrent: per exemple a arranjar carrers, arreglar fanals, l'enllumenat públic, etc".

L’Apunt

Dues vies de càlcul

El reial decret llei estableix que una opció per calcular la base imposable de l'impost –el mètode d'estimació objectiva– serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl pels coeficients que aprovin els ajuntaments, que no podran excedir els valors publicats pel govern espanyol en funció de l'antiguitat de l'immoble i que s'actualitzaran cada any tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari. Els ajuntaments, per la seva banda, podran corregir fins a un 15% la baixa els valors cadastrals per adaptar-se a la realitat immobiliària de cada municipi.


L'altra opció per calcular l'impost serà fer-ho en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de transmissió d'un immoble i que ve definit per la diferència entre el valor de transmissió del sòl i el de l'adquisició. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior que la resultant del mètode d'estimació objectiva podrà aplicar la real.

En les transmissions d'un immoble en què hi hagi sòl i construcció, la plusvàlua real del terreny equivaldrà a la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició després d'aplicar-li la proporció que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total.

Una altra de les novetats serà que les plusvàlues generades en menys d'un any també tributaran. El govern espanyol considera que es pot tractar d'operacions de caràcter especulatiu i recorda que alguns municipis ja estan aplicant aquesta mesura.

Comenta aquest article