Informació general

Reconeixements

S'obre el termini per proposar candidats i candidates a les Distincions municipals

Per Redacció

Foto de grup de tots els distingits en la darrera edició de l'acte de distincions que es va haver de celebrar el passat mes de juliol
Foto de grup de tots els distingits en la darrera edició de l'acte de distincions que es va haver de celebrar el passat mes de juliol | Cedida

L’Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a entitats i ciutadania a proposar noms de persones que creguin que poden ser mereixedors d’algun dels reconeixements previstos en el reglament municipal de Nomenaments i Distincions d’Honor. Les persones interessades poden presentar candidates i candidats del 2 al 14 de novembre. Les propostes s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, indicant els motius pels quals creuen  que la persona escollida és mereixedora del reconeixement. Segons el reglament, els honors i distincions contemplen els títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu, la Medalla d’Honor de la Vila de Cambrils i la Menció Honorífica Municipal.  

Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions sol·licitants i els mèrits i les circumstàncies que concorren en la persona, entitat o col·lectiu a qui es proposa distingir, aportant totes les dades i antecedents que es considerin necessaris i proposant si s’escau, la pràctica de les diligències convenients per complementar els fets que emparen la proposta de distinció.  La Comissió d’Honors i Distincions valorarà les propostes presentades, adoptarà una proposta per majoria absoluta de tots els seus membres i l’elevarà al Ple de la Corporació. El corresponent acord s’haurà d’adoptar mitjançant votació nominal i secreta, amb majoria absoluta, tot i que l’objectiu és aconseguir el màxim consens.  

Aquestes distincions s’atorguen en virtut del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Cambrils aprovat pel Ple de data 1 de desembre de 2009. Una de les voluntats que va impulsar la creació d’aquest Reglament va ser la d’establir i regular les distincions que pot atorgar l’ajuntament com a reconeixement públic de tota la ciutadania, bé sigui a persones físiques, jurídiques o a entitats cambrilenques que hagin destacat en qualsevol àmbit de la vida de la ciutat.  

Comenta aquest article