Informació general

Hisenda

Aprovat per unanimitat el compte general de l'exercici de 2020

Es va donar la paradoxa que els grups que actualment conformen el govern municipal van canviar el seu sentit del vot, ja que a la comissió d'Hisenda realitzada abans de la presentació de la moció de censura s'havien abstingut o votat en contra

Per Berta Ruiz

Moments abans de l'inici de la sessió plenària del passat 5 d'octubre
Moments abans de l'inici de la sessió plenària del passat 5 d'octubre | Lluís Rovira i Barenys

El ple extraordinari celebrat el passat 5 d'octubre –el primer del nou equip de govern– va aprovar, per unanimitat de tots els grups, el compte general corresponent a l'exercici de 2020. Aquest compte general incloïa els comptes anuals de l'Ajuntament de Cambrils, dels seus organismes autònoms i de l'EPEL Ingesòl i d'Aparcam SLM. Amb la moció de censura i el canvi de forces al plenari cambrilenc es va donar la paradoxa que els grups que actualment conformen el govern van canviar el seu sentit del vot. A la comissió d'Hisenda, els seus vots van ser d'abstenció o de vot contrari, mentre que a la sessió plenària van donar suport als comptes. Aquesta postura va ser criticada pel qui fins ara havia estat el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– qui en la seva intervenció va ser l'encarregat de presentar exhaustivament els comptes.

Prèviament, a l'inici de la discussió d'aquest punt, l'alcalde –Oliver Klein– va donar pas a l'interventor municipal per tal que expliqués les conclusions generals del compte general –"donades les circumstàncies actuals"– i, en aquesta exposició no va intervenir cap membre de l'actual govern. L'interventor va fer una explicació genèrica de les diferents magnituds econòmiques. Tot seguit, el regidor d'ERC i fins aleshores regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va demanar el torn de paraula per explicar les dades de tot plegat. Per començar va retreure al govern municipal que "ningú hagi estat capaç de saber explicar el compte general".

Deute de 13,9 milions d'euros

Després d'enumerar un seguit de dades econòmiques, Gila va apuntar que l'endeutament total de l'Ajuntament de Cambrils a data de 31 de desembre de 2020 ascendia a 13,9 milions d'euros; mentre que la ràtio d'endeutament era del 33,45% –un 7,69% menys respecte l'exercici de 2019–. A més, va indicar que el resultat pressupostari de 2020 fos positiu per un import total de 4,6 milions d'euros.

Jaume Gila (ERC): "Hem aconseguit entrar en superàvit i reduir el voluminós deute amb què vam sortir de la crisi passada"

El regidor d'ERC –Jaume Gila– també va aprofitar la seva intervenció per fer una valoració política de la situació econòmica. Segons va dir, "el compte general de l'any 2020 es veu marcat pels efectes de la pandèmia. Els ajuntaments som els que estem en primera línia amb els ciutadans i la nostra reacció sempre ha de ser més gran que la de qualsevol altra administració. Per aquest motiu, hem hagut d'adoptar mesures durant l’exercici, per tal de minimitzar els efectes de la pandèmia. Hem aconseguit entrar en superàvit i reduir el voluminós deute amb què vam sortir de la crisi passada, però les finances s’han tornat a veure amenaçades –aquest cop pels efectes de la Covid-19–. Malgrat els entrebancs de la covid-19, hem pogut donar resposta a les necessitats i gràcies a la bona gestió econòmica que s’ha portat en els darrers exercicis, els resultats del compte general 2020 són positius per a l’Ajuntament".

Segons va afegir Gila, "malgrat la situació econòmica i social adversa de l’exercici 2020 –en què no s’ha pogut dur a terme una execució pressupostària habitual degut a l’aturada de l’activitat–, sí que s’ha fet una gestió correcta dels recursos atenent les necessitats dels cambrilencs. La política econòmica que s’ha fet durant aquests 6 anys ha estat encertada, pressupostant amb prudència, exercint més controls de la despesa, fent gestions amb ens superiors per al cobrament de subvencions –pendents de mandats anteriors, com són l’Hospital Lleuger i Pla de Barris–, així com les amortitzacions de l’endeutament i reduint la càrrega financera al límit més baix que ha tingut mai l’Ajuntament".

Jaume Gila (ERC): "Al senyor Oliver, espero que prengui més interès en el tema econòmic, cosa que no ha tingut durant aquest mandat"

Per tancar la seva intervenció, Gila va tenir paraules per als diferents partits que ara formen part del govern. A Ciutadans, li va retreure que no participés en la comissió on es va explicar el compte general. "Al senyor Chatelain del PP, dir-li que es va abstenir en la comissió perquè va dir que necessitava fer un estudi acurat de l'informe per poder aprovar-lo; suposo que si avui l'aprova haurà fet l'estudi acurat, però penso que no és així... Per tant, vull pensar que continuarà amb la seva abstenció. Al PSC –que va votar en contra a la comissió– entenc que ara també mantindrà el seu sentit del vot. El senyor Vallès (PSC) parlava de desencert en les formes de gestió; suposo que deu haver canviat l'opinió perquè si ho vota a favor, suposo que, ara, la gestió deu ser del seu grat; estant des d'una cadira o una altra, la gestió deu ser bona ara. A Ciutadans, espero i desitjo que assisteixin a les properes comissions d'Hisenda, potser ara des de la cadira de la qual s'ho miren els hi serà més interessant. Al senyor Oliver, espero que prengui més interès en el tema econòmic, cosa que no ha tingut durant aquest mandat. Durant aquests dos anys, el tema econòmic ha passat molt desapercebut per a vostè; a partir d'ara, sent alcalde, espero que hi prendrà més interès en saber com estan els números i com funciona hisenda en aquest ajuntament".

David Chatelain (PP): "Això va de democràcia, respectin vostès el valor de la democràcia: ha canviat el joc, ara vostès ocupen un altre rol; l'han d'assumir"

En aquest punt, l'únic representant del govern que va prendre la paraula va ser el regidor del PP, David Chatelain qui va manifestar que: "hi ha coses que no canvien, ja s'estigui al govern o a l'oposició, entre aquestes la brillantor i la clarividència expositiva del que fins ara ha estat el regidor d'hisenda és una constant. El que sí canvia és la perspectiva i aquesta no ens ha de portar a confondre les coses: el valor és una cosa i el respecte és una altra. Hi alguns que estan perdent les formes d'una forma bastant evident; és comprensible. Enteníem la posició del fins ara govern, però els pregaria que comencin a assumir la nova situació, és una qüestió de temps. Això va de democràcia, respectin vostès el valor de la democràcia: ha canviat el joc, ara vostès ocupen un altre rol; l'han d'assumir, però per això, no perdin les formes perquè al final qui queda en evidència són vostès".

Finalment, el punt del compte general de 2020 va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups i dels dos regidors no adscrits.

Comenta aquest article