Informació general

Platges

Es presenten dinou ofertes al concurs públic per a la renovació de les guinguetes de les platges

La Mesa de Contractació està analitzant el contingut de les propostes per poder adjudicar les millors ofertes

Per Redacció

Imatge d'un xiringuito a la platja del Regueral
Imatge d'un xiringuito a la platja del Regueral | Lluís Rovira i Barenys

Un total de dinou ofertes s’han presentat al concurs públic convocat per l’Ajuntament de Cambrils per renovar i gestionar les 21 guinguetes de platja del municipi. Aquest estiu n’hi ha 18 en funcionament. La Mesa de Contractació ha obert les pliques corresponents al procediment i està analitzant el contingut de les propostes per adjudicar les ofertes per a cada cas. 

La renovació de les guinguetes per a la temporada 2022 respon a la voluntat de regularitzar la situació d’aquest tipus d’instal·lacions, d’acord amb les obligacions que estableix la llei. El procediment de licitació, que limita la presentació d’ofertes a un màxim de 3 lots per persona licitadora, ha garantit el compliment dels principis legals, pel que fa a la lliure concurrència, la no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Ampliació del termini per facilitar la màxima concurrència

Tot i que en un principi es va donar com a termini per presentar ofertes el passat 2 d’agost, finalment l’Ajuntament va ampliar aquesta possibilitat fins al dia 16 d’agost per facilitar la màxima concurrència de persones i empreses interessades. El concurs de mèrits es va establir tenint en compte criteris de valoració de les ofertes que garantissin els principis d’objectivitat establerts a la legislació patrimonial reguladora de l’autorització. Així, es va garantir el ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat. El termini de l’adjudicació es va establir en quatre anys, que és el màxim que permet la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del Litoral, que en el seu article 11.g) fixa el termini de vigència de les autoritzacions que es puguin atorgar i de l'explotació dels serveis de temporada que es puguin adjudicar, que no pot excedir els quatre anys.

Segons l'equip de govern municipal l’objectiu és aconseguir –amb un model més homogeni–, una imatge més moderna, actual i funcional de les instal·lacions, garantint la singularitat de les guinguetes i mantenint uns estàndards mínims de qualitat. A partir del número de guinguetes instal·lades històricament a les platges de Cambrils, s’ha realitzat un nou disseny i s’han reubicat aquestes noves instal·lacions, tenint en compte diferents criteris tècnics.

Comenta aquest article