Informació general

Salut

L'Ajuntament engega una campanya per donar a conèixer el Pla Local de Salut amb 162 accions

Per Redacció

Infografia de la campanya de difusió del Pla Local de Salut
Infografia de la campanya de difusió del Pla Local de Salut | Cedida

El Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cambrils va engegar, ahir, una campanya per donar a conèixer el Pla Local de Salut 2021-2025 aprovat pel Ple del 29 de març, amb l’objectiu d’atendre les necessitats que afecten a la salut de les persones, disminuir les desigualtats en salut i promoure i protegir la salut des de totes les polítiques municipals. El Pla de Salut es pot consultar en aquest enllaç, juntament amb els materials (vídeo i infografia) que s’han creat per difondre la informació entre la ciutadania.

Per garantir el correcte desenvolupament del Pla de Salut, l’Ajuntament crearà una comissió de seguiment formada per professionals que revisaran i avaluaran la implementació de les 162 accions de prevenció, protecció i promoció de la salut previstes en el document aprovat. El Pla de Salut inclou un pla d’acció amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades, però també d’ordenar i posar en valor les actuacions que ja s’estan desenvolupant com el projecte de Ciutat Cardioprotegida, el Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat a les escoles o Pla d’inspecció en seguretat alimentària. Així doncs, el document recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública a nivell municipal, considerant la salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social i no només com l’absència de malaltia.  

La primera fase del Pla va consistir en l’elaboració d’una diagnosi per identificar els reptes i actius del municipi, que va comptar amb la participació de la ciutadania, de diferents departaments de l’Ajuntament i de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. A partir dels resultats d’aquesta diagnosi, es va redactar el Pla de Salut.

8 eixos temàtics

El Pla d’acció es vertebra entorn 8 eixos temàtics, cadascun dels quals es divideix en objectius i un total de 162 actuacions:  

1.            Activitat física i esport  

2.            Hàbits alimentaris  

3.            Salut emocional i mental, i suport social  

4.            Relacions sexuals, afectives i reproductives  

5.            Consum de substàncies i ús de pantalles  

6.            Promoció, prevenció i sensibilització de malalties específiques, i accés als recursos de salut  

7.            Entorn saludable  

8.            Protecció de la salut  

Així mateix, el Pla de Salut es regeix pels següents principis que es despleguen de forma transversal en totes les línies, objectius i actuacions i que s’hauran de tenir en compte al llarg de la implementació del Pla d’acció: la perspectiva de gènere i diversitat sexual, la perspectiva intercultural, la vulnerabilitat socioeconòmica, la perspectiva de la diversitat funcional i l'envelliment actiu.  

Per últim, cal destacar que la crisi de la Covid-19 està tenint un impacte sense precedents a nivell mundial, i que, com a conseqüència, ha implicat la modificació del Pla de Local de Salut per tenir en compte aquest nou escenari i  treballar en concordança a noves necessitats i possibles nous problemes i vulnerabilitats no detectats a la diagnosi.