Informació general

Urbanisme

Es modifiquen definitivament els criteris de regulació estètica per als centres de transformació elèctrics

Per Berta Ruiz

Exemple de centre de transformació elèctric
Exemple de centre de transformació elèctric | Cedida

La sessió plenària telemàtica del 26 d'abril va aprovar i verificar el text refós de la modificació puntual número 29 del POUM per a la disposició de construccions auxiliars que continguin centres de transformació elèctrics en sòl urbà. Aquesta modificació es va aprovar al plenari de maig de 2020, però ha calgut modificar alguns paràmetres després de la seva aprovació a la comissió territorial d'urbanisme del passat 12 de març. Tal com va explicar el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cambrils –Enric Daza– l'objectiu d'aquesta modificació "és ordenar les construccions auxiliars dels edificis d'una forma més adequada. Aquest govern va promoure una modificació puntual del POUM justificada per qüestions d'impacte visual i millora de l'estètica exterior de certes edificacions. La comissió territorial d'urbanisme ha acordat l'aprovació definitiva, s'han modificat alguns paràmetres i a partir d'avui quedarà aprovat definitivament".

Com ja havia explicat Daza en el seu moment, quedaran establerts uns criteris de regulació estètica i d'integració amb la resta d'edificacions. La superfície màxima serà de 15 metres quadrats i l'alçada serà de 2,60 metres.

Josep M. Vallès (PSC): "Les grans companyies podran ocupar el sòl edificable mentre que el ciutadà que vol construir una barbacoa o una piscina és perseguit fins haver d'enderrocar aquestes construccions"

Tant el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– com el regidor del PP –David Chatelain– van votar a favor sense cap comentari. El regidor del PSC –Josep M. Vallès– també va avançar el vot positiu del seu grup, però va puntualitzar que, "el regidor d'Urbanisme s'ha doblegat als interessos particulars dels constructors i elèctrics i, en canvi, no ha tingut en compte els interessos del ciutadà de carrer. Les grans companyies podran ocupar el sòl edificable mentre que el ciutadà que vol construir una barbacoa o una piscina és perseguit fins haver d'enderrocar aquestes construccions. Volem alertar del greu precedent que s'està creant". Per part de Cs, Juan Carlos Romera va dir que, "suposa una millora a nivell urbanístic" i el seu grup va votar a favor.

Enric Daza: el que estem fent és millorar l'estètica de segons quines edificacions i això també ho gaudeix el ciutadà de carrer"

En resposta a les paraules de Josep M. Vallès del PSC, Enric Daza va comentar que, "està traient de mare el tema, perquè el que estem fent és millorar l'estètica de segons quines edificacions i això també ho gaudeix el ciutadà de carrer. Qualsevol millor estètica d'aquestes casetes elèctriques que tots hem patit i que moltes vegades són una dificultat visual, es fa amb aquest ànim. Hem escoltat el sector de la construcció però justificant també el fet de solucionar un problema endèmic. La resta que ha dit és demagògic i no correspon amb l'esperit d'aquesta aprovació".

Comenta aquest article