Informació general

Inundacions

L'ACA impulsa la creació d'un Observatori sobre Inundacions

Els episodis d’inundacions objecte d’estudi són els esdevinguts com a conseqüència de l’episodi de precipitacions del 22 i 23 d’octubre de 2019 i la borrasca "Glòria" esdevinguda entre el 20 i 23 de gener de 2020

Per Redacció

La riera d'Alforja va estar a punt de desbordar-se el 22 d'octubre de 2019
La riera d'Alforja va estar a punt de desbordar-se el 22 d'octubre de 2019 | Lluís Rovira i Barenys

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està impulsant la creació d'un Observatori sobre Inundacions amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació sobre inundabilitat i episodis històrics. Com un primer pas s'estan impulsant una sèrie d’estudis que permetran ampliar el coneixement sobre l’impacte de les inundacions en el territori i la conseqüent millora en la gestió del risc d’inundació. Amb una inversió superior als 500.000 euros, s’han posat a marxa darrerament fins a 5 estudis de temàtica diversa en matèria d’inundacions.

S’han impulsat estudis dirigits a l’anàlisi de l’impacte sobre el territori d’inundacions extraordinàries conseqüència d’episodis de pluja extrems, amb l’objectiu d’entendre els esdeveniments des d’un punt de vista hidràulic i deixar-ne constància per al futur. Els episodis d’inundacions objecte d’estudi són els esdevinguts com a conseqüència de l’episodi de precipitacions del 22 i 23 d’octubre de 2019 i la borrasca "Glòria" esdevinguda entre el 20 i 23 de gener de 2020, ambdós temporals amb fortes repercussions sobre el territori català. Un dels estudis que se’n deriven d’aquesta línia de treball és:

  • Anàlisi de la crescuda del Francolí del 22 d’octubre de 2019, realitzat per l’equip de Juan Pedro Martin Vide del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, on es destaquen els treballs de camp i gabinet realitzats per entendre l’esdeveniment hidrològic i hidràulic, així com el transport de sediments i flotants durant l’avinguda. Els treballs han permès reproduir l’avinguda sobre el riu Francolí i l’anàlisi del paper que van jugar els ponts i sediments sobre el funcionament hidràulic del riu.

Afectacions en zones sensibles

Així mateix, l’ACA ha impulsat estudis dirigits a la millora del coneixement de la capacitat de resposta vers les inundacions de les estructures transversals al flux, també conegudes com a punts singulars estructurals (PSE), així com d’altres punts sensibles rellevants per a la gestió del risc d’inundació.

La recerca en matèria d’inundacions

Finalment, al 2020 ha arrencat el projecte Anàlisi per la millora de l’alerta primerenca i Generació d’un ObseRvAtori d’inundacions i altres eines participatives, conegut com a projecte Àgora i que ha estat subvencionat per l’ACA. Es tracta d’un estudi (Recerca+Innovació) enfocat a la minimització de danys a la població a través del coneixement, la comunicació i participació ciutadana. Un dels aspectes més rellevants del projecte serà la creació de l'Observatori d’Inundacions que permetrà l’accés a la informació sobre inundabilitat i episodis històrics, així com a diferents continguts didàctics, material de consulta sobre inundacions i documents de participació ciutadana, entre d’altres, dirigit i enfocat a diferents públics.

Comenta aquest article