Informació general

Habitatge

Hèléne Arcelin, regidora de Benestar Social: «A dia d'avui, tots els pagaments de les rendes de lloguer estan al dia, excepte un»

Unes hores abans del ple del passat divendres, el PP havia emès un comunicat en el què denunciava "disfuncions en lloguers que es gestionen des de l'Ajuntament i l'OLH"

Per Berta Ruiz

Imatge d'arxiu d'uns blocs de pisos a la zona de l'Horta de Santa Maria
Imatge d'arxiu d'uns blocs de pisos a la zona de l'Horta de Santa Maria | Lluís Rovira i Barenys

Unes hores abans de la celebració del ple extraordinari telemàtic del passat divendres, el PP havia emès un comunicat de premsa en el què denunciava "disfuncions en lloguers que es gestionen des de l'Ajuntament de Cambrils i l'Oficina Local d'Habitatge". En el marc de la sessió plenària, el seu portaveu –David Chatelain– va presentar una bateria de preguntes referents a aquest tema centrant-se en les queixes que havia rebut de propietaris que havien posat els seus pisos en lloguer per a habitatge social o bé per a ser gestionats per l'Oficina Local d'Habitatge. El PP va denunciar demores en el pagament de les rendes de forma reiterada –"afectant la credibilitat de l'Ajuntament"– i desprotecció vers els propietaris que han de pagar els costos de manteniment, els tributs i d'altres obligacions tributàries tot i que no rebin puntualment la renda del lloguer.

Gestió de 17 habitatges de lloguer dins del Programa 60/40

La regidora de Benestar Social –Hèléne Arcelin– va ser l'encarregada de donar resposta a tot plegat. Per començar, Arcelin va explicar les actuacions de l'Oficina Local d'Habitatge i la gestió dels 17 habitatges de lloguer dins del Programa 60/40, "ja que s'han barrejat qüestions i crec que és necessari explicar-ho bé", va dir. Tal com va comentar la regidora, "en el seu dia, fruit de la manca d’habitatges ens varem acollir al Programa 60/40 de l'Agència Catalana de l'Habitatge, amb l’objectiu de donar alternativa de reallotjament davant els desnonaments. D’aquests habitatges de lloguer social, l’Ajuntament paga als propietaris el 100%. D’aquest import, l’Ajuntament es fa càrrec del 60% i la Generalitat del 40%, que, un cop justificats els pagaments, li abona a l’Ajuntament. També els arrendats paguen un % en base als seus ingressos".

Hèléne Arcelin: "A dia d’avui tots els pagaments de les rendes de lloguer d’aquests 17 habitatges estan al dia, excepte el d'una propietària"

En l’actualitat, tal com va apuntar Arcelin, l’Ajuntament de Cambrils disposa de 17 habitatges –arrendats directament amb propietaris– que els destina a lloguer social. A dia d’avui tots els pagaments de les rendes de lloguer d’aquests 17 habitatges estan al dia, excepte el d'una propietària que no se li ha pogut fer efectiu el pagament de les rendes del lloguer del darrer trimestre per tenir deutes amb l’Ajuntament. Per tant, a més que estem al dia, i que parlem d’un cas amb deutes, en aquests moments, tot i el hàndicap informàtic, ja estan tramitats els pagaments de les rendes de lloguer del gener i del febrer de 2021".

Tasques d'intermediació de l'OLH entre propietaris i inquilins

Per altra banda, la regidora de Benestar Social va explicar que des de l'Oficina Local d'Habitatge (OHL) també es gestionen actuacions i serveis en l'àmbit social, tramita expedients del pagament de deutes, ajuts i fa d'intermediació entre propietaris i particulars. En aquest cas, des de l'Ajuntament, s'estan gestionant 193 habitatges. Per tant, "aquests contractes sorgits de l'OLH són entre la propietat i els inquilins directament, i el servei de l’OLH té les funcions d’intermediació entre ambdues parts per qualsevol incidència que sorgeixi en l’habitatge, entre elles les d’impagament o endarreriments. En cas que l’inquilí no pagui les rendes de lloguer, des de l’Oficina Local d’Habitatge s’ofereix la tramitació d’una demanda per impagament de rendes de lloguer i es tramita en cas que la propietat així ho decideixi. En el 2020 es van interposar 6 demandes d’impagament i es van executar 4 desnonaments que venien de demandes del 2019".  

Hèléne Arcelin: "Els propietaris que deixen el seu habitatge a l’OLH per tal que sigui llogat tenen un assegurança gratuïta que cobreix 6 mesos de impagaments de lloguer"

Segons Arcelin, "crec que ha quedat bastant clar que no és exactament com vostè afirma, ja que està generalitzant. També diu que:'aquestes males actuacions promouen la pèrdua de confiança en l’administració'... Doncs l'informo que els propietaris que deixen el seu habitatge a l’OLH per tal que sigui llogat tenen un assegurança gratuïta que cobreix 6 mesos de impagaments de lloguer i que ha de ser a petició de la propietari/a que ha de fer una demanda".

8.127 consultes durant 2020, amb 4 queixes rebudes

Sobre les dificultats per contactar amb el servei i demanar respostes, segons va exposar Chatelain, la regidora de Benestar Social va manifestar que, "per al programa 60/40 de lloguer social, l'Ajuntament disposa d’un telèfon mòbil del qual en tenen coneixement tant els propietaris com els inquilins, a més de la via ordinària de l’Ajuntament perquè en tot moment hi ha hagut persones presencials al departament que han atès les trucades que han entrat i s’han derivat les consultes, tot i que la majoria d’incidències, ens entren al telèfon mòbil del servei. Fins i tot durant la pandèmia, s’han atès als usuaris en cap de setmana. Respecte a l’OLH en aquests moments ja s’està atenent presencialment, per telèfon i via correu. Al Forn del Tallero, les línies telefòniques es van restablir la setmana anterior i és cert que es va estar uns dies on la única via d’entrada de les peticions dels usuaris era per correu, i a través de les peticions de correu es contactava amb els usuaris a través del telèfon".

Pel que fa al nombre de queixes a les què feia referència Chatelain, Arcelin va apuntar que durant 2020 es van atendre 8.127 consultes, amb només 4 queixes rebudes.