Informació general

Benestar social

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla assumeix la gestió del Servei d'Atenció a Domicili a Cambrils

Per Redacció

Imatge de la reunió entre l’Ajuntament i la direcció de la Xarxa Santa Tecla
Imatge de la reunió entre l’Ajuntament i la direcció de la Xarxa Santa Tecla | Cedida

La Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla és, a partir d'avui, l'entitat que gestionarà el Servei d'Atenció a Domicili (SAD) de Cambrils. L'Ajuntament de Cambrils ha signat un nou contracte amb aquesta entitat. D'aquesta manera es tanca una etapa amb la Cooperativa de Treballadores Familiars de Cambrils que, després de 35 anys de servei en l'atenció i cura de les persones i/o famílies usuàries del Servei a domicili i també del servei "Tardes al Casal", han decidit finalitzar la seva activitat empresarial, però continuar com a treballadores del servei. Així doncs, les professionals quedaran vinculades laboralment al nou contracte i seguiran formant part de l'equip de professional d'atenció directa a la prestació.

La Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla forma part de l’agrupació sense ànim de lucre de la Xarxa de Santa Tecla, organització amb una llarga experiència en la gestió de serveis d’atenció a domicili municipals a les ciutats de Tarragona, El Vendrell i al conjunt de la comarca del Baix Penedès. En l’actualitat la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla dóna suport a més de 1.200 usuaris i usuàries de les comarques tarragonines amb més de 165.000 hores anuals de servei gràcies a un equip professional integrat per més de 150 treballadors/es familiars.

Ampliació de la franja d'atenció

El nou contracte, d’una durada de dos anys prorrogables fins a dos anys més, inclou millores en la cobertura del servei, amb la incorporació del model d’atenció integral i centrat en la persona, i l’obertura d’un local a Cambrils que serà un espai de referència per a la coordinació tècnica. Una altra millora del canvi de gestió és l’ampliació de la franja d’atenció, que permet cobrir excepcionalment serveis d’atenció a la persona, en horari nocturn i en cap de setmana, en casos de necessitat justificada. A més, es redueixen els terminis d’inici de prestació de serveis urgents a 12 hores, els prioritaris a 48 hores, i els ordinaris a 5 dies, a partir de la data de recepció de l’encàrrec per part de l’ajuntament (amb anterioritat fixats en 24 hores, 48 hores i 7 dies respectivament).

D’altra banda, s’inclou en aquest mateix contracte el programa "Tardes al Casal", amb una oferta de 20 places al dia. Aquest servei és una altra modalitat d’atenció que es presta al Casal Municipal de la Gent Gran.

Un equip multidisciplinari

La nova entitat adjudicatària compta amb un equip multidisciplinari, que a part del personal d’atenció i coordinació, inclou  un tècnic ABVC (auxiliar infermeria en geriatria), un tècnic sanitari (Diplomat en infermeria), un Fisioterapeuta (Diplomat en Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional) i un Psicòleg, que intervindran en aplicació del model d’atenció integral en aquells casos que es requereixi, durant el procés de valoració o quan es detecti algun canvi bio-psicosocial en la persona.

35 anys de prestació del servei

La nova adjudicació coincideix amb el tancament de la Cooperativa de Treballadores Familiar, que després de 35 anys d’atenció i cura de les persones i famílies usuàries, han decidit finalitzar la seva activitat empresarial però continuar com a treballadores. El servei d’atenció a domicili es va començar a prestar a Cambrils l’any 1985, i durant tot aquest temps ha viscut una important transformació i ampliació, especialment des de l’aprovació de la Llei de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

L’Apunt

Durant 2019 es van atendre 265 persones

L’any 2019 es van atendre 265 persones, 168 dones i 97 homes. Un total de 214 persones eren majors de 65 anys (80,75%), de les quals el 43,03% eren persones majors de 85 anys i només el 3,4% eren infants i joves (de 0 a 17). El 65,28% de persones a qui se’ls hi va prestar el servei, va servei va ser dins del marc de la Llei de Dependència.

Durant el 2019 es van realitzar un total de 24.514 hores. El 70,24% corresponen a SAD Dependència, amb 18.625 hores realitzades en l’exercici 2019. De SAD Social es van realitzar 5.889 hores, de les quals 964 corresponen al servei de Tardes al Casal, que es presta a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, destinat a persones majors de 65 anys, amb dependència psicofísica lleu  i/o que viuen soles. Del total d’hores realitzades, el 83,46% corresponen a servei d’atenció a la persona, mentre el  servei d’auxiliar a la llar representa el 16, 54%.

Per tant, el perfil d’usuari del servei és una dona de més de 65 anys, amb grau de dependència reconegut, a qui se li presta un servei d’atenció personal, acordat en el seu Programa individual d’atenció (PIA).

Comenta aquest article