Informació general

Plenari

Nou ple maratonià de cinc hores de durada amb diversos punts de caire econòmic, urbanístic i sis mocions

La sessió, en format telemàtic, s'ha iniciat a les 11.30 hores i s'ha acabat a les 16.30 hores. L'ordre del dia contenia un total de 16 punts més el darrer apartat de control de l'acció de govern, precs i preguntes

Per Berta Ruiz

Captura de pantalla de la sessió telemàtica del ple
Captura de pantalla de la sessió telemàtica del ple | Cedida

Nou ple maratonià de cinc hores de durada –en format telemàtic– del consistori cambrilenc. La sessió s'ha iniciat aquest matí a les 11.30 hores i ha acabat fa una estona, concretament a les 16.30 hores. La sessió ordinària corresponent al plenari del mes de setembre contenia un ordre del dia amb un total de 16 punts i el darrer apartat de control de l'acció de govern, precs i preguntes. De fet, ha estat en aquest darrer torn final en el què l'oposició ha tornat a demanar a l'equip de governi que s'avanci l'horari dels plens –a primera hora del matí– donat la llarga durada de les sessions

En el bloc inicial de la sessió plenària s'ha donat compte de diversos punts de caire econòmic: concretament s'ha repassat l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2020 i també s'ha donat compte sobre l'estat d'excecució del pressupost de l'Ajuntament, dels organismes autònoms, d'Aparcam i de l'EPEL Ingesòl a data de 30 de juny de 2020. Dos punts econòmics més s'han centrat en les aprovacions inicials dels expedients de modificació de crèdits número 18 i número 19 del pressupost en vigor. El primer d'aquest per un import de 181.208 euros –finançat amb baixes– i el segon per un import de 950.000 euros, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i per tal de procedir a l'amortització extraordinària de préstecs. 

Un punt referent a qüestions de Personal ha estat l'equiparació del lloc de treball de tècnic mig de Noves Tecnologies amb el lloc de treball de tècnic mig A2 de Telecomunicacions.

Punts de caire urbanístic amb l'aprovació inicial de modificacions puntuals del POUM

L'ordre del dia també ha aprovat provisionalment dues modificacions puntuals del POUM. Una d'aquestes consistent en l'increment de densitat d'habitatges admesos al Sector 2 - La Cava per tal de destinar-los a habitatges de protecció pública. L'altre punt ha estat sobre l'ampliació dels usos admesos en sòl urbanitzable delimitat al sector 24 Vilagrassa –incloent com a usos predominants l'ús recreatiu i l'ús esportiu–. 

Sis mocions presentades a la sessió

L'apartat de mocions del ple d'avui ha estat força ampli i extens perquè se n'han presentat un total de sis: dues per part de l'equip de govern, dues del PP i dues més des de Cs. Per part del govern municipal, una de les mocions ha fet referència a la posada marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatges i, mentre que l'altra ha estat per instar al govern de l'Estat a prendre mesures perquè els pares tinguin dret a una baixa laboral si els seus fills han de fer quarantena. Des del grup de Cs s'ha presentat una moció per instar al govern municipal a fer una rebaixa fiscal com a conseqüència de la covid-19 i una altra per sol·licitar la creació d'un procés participatiu perquè els veïns de Cambrils decideixin sobre la ideoneïtat d'adquirir el celler de la Cooperativa Agrícola. Per part del PP, s'ha presentat una moció per aconseguir l'etiqueta de destinació turística intel·ligent per a Cambrils i una altra per impulsar el retorn de la part proporcional del rebut de la brossa a les empreses tancades durant el període de confinament. 

Comenta aquest article