Informació general

Benestar social

El nombre de persones ateses per Serveis Socials de l'Ajuntament augmenta més d'un 30%

A banda de les xifres de persones ateses i d’intervencions, destaca especialment l’increment en un 70,17% dels nous expedients, que corresponen a famílies amb expedient tancat o que acudeixen per primera vegada a Serveis Socials

Per Redacció

Lliurament de lots de productes a Càritas de la parròquia de Santa Maria, el passat mes d'abril
Lliurament de lots de productes a Càritas de la parròquia de Santa Maria, el passat mes d'abril | Lluís Rovira i Barenys

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cambrils han atès 6.452 persones des de l’inici de la pandèmia fins el passat 30 d’agost. Això suposa un increment d’un 32,57% del nombre de persones ateses en relació al mateix període de l’any anterior. També han augmentat significativament les intervencions, que en aquests quatre mesos i mig han ascendit a 12.451, un 52,32% més que l'any 2019. D’altra banda, destaquen les 5.035 atencions telefòniques a persones o unitats familiars amb factors de risc o vulnerabilitats. D’aquestes atencions, una part molt significativa han estat trucades de seguiment fetes durant el confinament per treballadors/es socials i educadors/es socials.

La regidora de Benestar Social, Hélèn Arcelin, ha explicat que des de la declaració de l’estat d’alarma els serveis bàsics han hagut d’evolucionar per adaptar la intervenció a la nova realitat, amb nous sistemes de treball ajustats a les exigències sanitàries i als plans de contingència específics. Els canvis organitzatius i tècnics introduïts han possibilitat l’acompanyament i la resposta social a l’emergència. En aquest sentit, la regidora ha destacat la implicació de les 18 persones professionals que integren els Equips Bàsics de serveis socials per poder donar una resposta quasi immediata a les demandes, especialment en les fases inicials de l’estat d’alarma, quan l’impacte de la covid-19 va generar una gran incertesa i malestar en una part important de població que, a més de la situació de confinament, va haver de gestionar problemes laborals i econòmics. 

Increment de nous expedients

A banda de les xifres de persones ateses i d’intervencions, destaca especialment l’increment en un 70,17% dels nous expedients, que corresponen a famílies amb expedient tancat o que acudeixen per primera vegada a Serveis Socials. Cal tenir en compte que a data de 30 d’agost s’estava intervenint en 2.042 expedients, dels quals 388 són nous. El punt de major creixement es va produir del 18 d’abril a l’1 de maig. Durant aquest pic de dues setmanes es van obrir 122 nous expedients i posteriorment el creixement de demandes s’ha mantingut estable amb un augment mitjà de 40 nous expedients cada mes. 

La regidora ha afirmat que encara a data d’avui el 75,5% de la intervenció que estan fent els Serveis Socials correspon a problemàtiques vinculades als efectes de la pandèmia. Els recursos més prescrits són els d’urgència social (80,84%) i concretament els ajuts bàsics d’alimentació, higiene i farmàcia (64,70%). S’han gestionat 696 derivacions d’urgència a la Xarxa de Distribució d’Aliments (477 a Caritas i 219 a Creu Roja) i s’han distribuït 195 targetes moneder, complementàries als lots gestionats per les entitats socials. Actualment la xarxa està atenent 810 persones, de les quals  267 són menors.

Per reforçar a la Xarxa de Distribució d’Aliments, l’Ajuntament ha gestionat la compra de 200 targetes moneder de 50 euros, i 500 targetes de 20 euros, amb un cost total de 20.000 euros; i la compra de productes bàsics d’alimentació, neteja i higiene personal, en càrrec a la partida d’ajuts d’urgència.

Augment dels ajuts d’urgència social

A nivell pressupostari, l’Ajuntament ha augmentat la consignació dels ajuts d’urgència social un 117,51%, passant d’un disponibilitat inicial de 104.500 euros a 227.300 euros. L’augment de la dotació és una de les mesures socials impulsades per fer front a l’impacte de la crisi. 

D’aquesta manera, es poden atendre les necessitats de les famílies en quatre àmbits. La primera línia reforça les actuacions dirigides a infància en risc, amb l’objectiu de promoure la seva participació a les activitats d’estiu, donant continuïtat al servei de menjador i facilitant la conciliació familiar i/o la incorporació dels pares al mercat laboral. La segona línia està orientada a la dotació d’ajuts per a cobrir despeses vinculades a la llar: habitatge i lloguer, per aquelles famílies que no es puguin acollir a les subvencions d’altres administracions o de l’oficina d’habitatge municipal. La tercera línia es dirigeix al reforç de la xarxa de distribució d’aliments amb l’ampliació de la partida destinada a les targetes moneder que complementen els lots que distribueixen Caritas i Creu Roja, entitats que conjuntament amb l’ajuntament integren la Xarxa municipal de distribució. Per últim, la quarta línia es destina a potenciar la dotació pressupostaria genèrica per la resta de conceptes que cobreix aquesta prestació econòmica. 

Comenta aquest article