Informació general

Construcció

La construcció d'obra nova residencial creix al Baix Camp durant els set primers mesos del 2020

Els habitatges residencials nous s'han incrementat de manera significativa a la demarcació de Tarragona, segons les dades del COAATT

Per Redacció

Edifici en construcció a Cambrils
Edifici en construcció a Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

La lectura de l'activitat al sector de la construcció durant els set primers mesos de l'any 2020 no és negativa, segons les dades que ha donat a conèixer el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT). Aquestes dades indiquen que, entre els mesos de gener i juliol, l'habitatge residencial nou ha crescut de manera significativa i s'ha produït una lleugera davallada en l'àmbit de la rehabilitació. Segons el COAATT, de les dades globals se n'extreu que la demarcació de Tarragona segueix sent atractiva per als inversors, ja que veuen que té moltes possibilitats, preus assequibles i un mercat continuista que manté els nivells.

Tenint en compte les xifres dels primers set mesos, el nombre d’habitatges de nova planta d’ús residencial ha pujat més del 10% i s’ha arribat als 610 habitatges nous iniciats. Quant al nombre d’habitatges acabats, el període es tanca amb un total de 272 habitatges nous acabats, un 19% més respecte a la mateixa època de l’any passat. Pel que fa al registre d’obres visades de nova construcció per habitatge residencial, l’increment és de més del 23% entre el gener i el juliol, un període en el qual s'han iniciat 191 obres que han resultat en aquests 610 habitatges nous. Per comarques, on creix més l'obra nova residencial és al Baix Camp i al Baix Penedès. Al Tarragonès, en canvi, baixa un terç la seva activitat respecte al 2019. 

El sector de la rehabilitació ha davallat lleugerament

Quant al sector de la rehabilitació, entre el gener i el juliol de 2020 ha canviat la tendència i ha baixat un 7% respecte al mateix període de l'any anterior. Així, s'han començat al voltant de 502 obres de rehabilitació. Tot i això, s'espera que es recuperi i augmenti de nou, a causa de les intervencions que està previst fer al parc hoteler de les comarques de Tarragona i a l'adequació d'habitatges per la nova demanda generada pel confinament i la conversió d'habitatges turístics.

L’activitat professional registrada al COAATT, entre gener i juliol de 2020, baixa al voltant d’un 25%, respecte al mateix període de 2019. La baixada està concentrada entre els mesos de març i juliol, derivada de les mesures de confinament i de paralització d’obres establertes per la pandèmia de COVID-19. Tot i això, cal destacar que, en general, l'activitat relacionada amb l'obra, com les direccions d'obra, la redacció de projectes i les coordinacions de seguretat, ha pujat al voltant d'un 10% i es veu la tendència a recuperar-se a partir de començaments del mes de juny.

Des del COAATT recorden la necessitat que els ajuntaments col·laborin en la reactivació del sector amb accions com l'alleugeriment de la tramitació de llicències d’obres i de construcció, que en molts casos s’allarguen i paralitzen aquest  sector productiu, que és un dels principals motors econòmics. En aquest sentit, s’insisteix de nou en la urgència de canviar el sistema per tal d'evitar agreujar un sector que ja ha patit especialment la crisi de meitats dels anys 2000 i la que s’ha derivat de la Covid i el confinament.

Comenta aquest article