Informació general

Empreses

L'empresa municipal Ingesòl tanca en negatiu els seus comptes de 2019 i part de l'oposició demana la seva «dissolució»

El punt va generar força crítiques per part de l'oposició, ja que alguns grups com per exemple el PP va demanar la dissolució d'aquesta empresa municipal o un major control dels comptes com va demanar el PSC

Per Berta Ruiz

Ingesòl s'encarrega a la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge
Ingesòl s'encarrega a la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge | Berta Ruiz

El ple ordinari telemàtic que es va celebrar el passat dilluns va aprovar els comptes anuals de l'any 2019 de l'EPEL Ingesòl. El punt va generar força crítiques per part de l'oposició, ja que alguns grups com per exemple el PP va demanar la dissolució d'aquesta empresa municipal o un major control dels comptes com va demanar el PSC. De fet, els grups de l'oposició no van validar els comptes, ja que tant el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– com el PP i Cs van votar en contra, mentre que el PSC es va abstenir.

Sobre aquest punt, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– va explicar els comptes que s'havien exposat al consell d'administració d'Ingesòl el passat 16 de juny. A grans trets, el regidor va repassar les xifres de l'exercici anterior entre despeses i ingressos. Finalment, tal com va apuntar, el resultat de l'exercici 2019 es va tancar amb unes pèrdues de 5.745 euros.

Joan M. Artigau (regidor no adscrit): "No estic d'acord ni amb el funcionament, ni amb la gestió ni amb el perquè d'Ingesòl"

En el torn d'intervenció de l'oposició, el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– va anunciar el seu vot contrari al·legnat que, "no estic d'acord ni amb el funcionament, ni amb la gestió ni amb el perquè d'Ingesòl".

David Chatelain (PP): "Demanem la seva dissolució immediata"

Amb un to crític i contundent es va expressar el portaveu del PP –David Chatelain–. Segons va dir el regidor popular, "no puc avalar els números. Ingesòl ha estat, tradicionalment, una font de problemes. S'arrosseguen diferents incompliments de legalitat , gairebé tots atribuïbles a la gestió interna: falta de documentació, incompliments de terminis... La política de pagaments té el trist honor de ser l'empresa que més triga en pagar. A més, l'empresa presta serveis d'encàrrecs no vigents, perquè s'ha superat la durada inicial sense adoptar-se els acords de pròrroga corresponents. L'efecte que té aquesta qüestió és que les empreses externes triguen a cobrar. Sabem que Ingesòl no té liquiditat per fer front als pagaments immediats i per això ha hagut de demanar una pòlissa de crèdit avalada per l'Ajuntament per 175.000 euros. Els números que se'ns presenten certifiquen un resultat negatiu. Aquesta pèrdua es justifica per una indemnització per accident el 2013; un acomiadament –improcedent– i impostos que Hisenda ha detectat que es devien d'exercicis anteriors". Per tot plegat, Chatelain va dir que, "no podem aprovar els comptes de l'empresa i el que demanem és que sigui liquidada i el servei que presta s'integri a la gestió municipal directa. Demanem la seva dissolució immediata".

Ana López (PSC): "Nosaltres creiem en el model de gestió, mantenir l'empresa però fent-la funcionar"

Per part del PSC, Ana López va explicar que, "el problema no és model de gestió, sinó la falta de cultura empresarial i donar solucions empresarials. Aquesta empresa pot funcionar perfectament perquè els ingressos i les despeses són raonables i no hauria d'estar descontrolat. E problema és el del sempre: falta de lideratge polític, falta de presa de decisions i falta de control. Nosaltres creiem en el model de gestió, mantenir l'empresa però fent-la funcionar. Puc entendre que el senyor Chatelain demani la dissolució, nosaltres no estem en aquest posicionament però no ho descartem si la situació no es resol".

Juan Carlos Romera (Cs): "Apostem per la integració de la gestió i de la prestació del servei per part del propi Ajuntament"

Des de Cs, Juan Carlos Romera va afirmar que l'estat financer de l'empresa és "pessimista" amb "ràtios financers deficients que provoquen dèficits estructurals. Hem demanat un informe més exhaustiu d'aquesta empresa i votarem en contra dels comptes anuals". En una línia similar al PP, Romera va dir que, "apostem per la integració de la gestió i de la prestació del servei per part del propi Ajuntament perquè suposaria un estalvi estructural i un benefici. No podem aprovar uns comptes deficitaris i per la manca de certesa financera. Portem la tercera pòlissa financera en menys d'un any per cobrir despeses que no són excepcionals".

Alejandro Garcia: "Ingesòl és una empresa solvent en aquest exercici"

Davant les crítiques de l'oposició, el vicepresident d'Ingesòl –el regidor Alejandro Garcia– va intervenir per matisar que "Ingesòl és una empresa solvent en aquest exercici. Les despeses de gestió han estat per sota de les pressupostades i s'han hagut d'afrontar pagaments sobrevinguts i substancials. L'empresa només ha tancat en 5.745 euros en negatiu, per tant, ha estat prou solvent. Evidentment hi ha coses a millorar com el pagament a proveïdors. I, no són tres pòlisses acumulades sinó que quan acaben el venciment s'han hagut de renovar".

Comenta aquest article