Tema del mes

El subpolígon 3 de Belianes s’urbanitzarà enguany

Per Lluís Rovira i Barenys


Aspecte actual del polígon de Belianes

La Diagnosi de l’Agenda 21 també va fer esment del poc teixit industrial de la població. Fent referència a aquest punt, l’alcalde va anunciar que el subpolígon 3 del polígon industrial de Belianes estarà en fase d’urbanització aquest any 2004, “en aquests moments ja s’ha fet la reparcel·lació i a hores d’ara està en fase d’inscripció registral. Un cop feta aquesta inscripció registral, les empreses ja poden comprar terrenys. A mesura que es vagi comprant s’anirà desenvolupant la urbanització. A la zona de la deixalleria, l’Ajuntament té la intenció d’ubicar-hi els serveis municipals”, va manifestar. L’alcalde també va manifestar que la urbanització del polígon de Belianes serà impulsada per l’Ajuntament a través del sistema de cooperació.

§ La diagnosi de l’Agenda 21§

Actualment el CD de la Diagnosi i una explicació del procés de l’Agenda 21 és a l’abast de qualsevol persona que el demani a l’Ajuntament o a la Biblioteca Municipal, en ell podem trobar afirmacions com les següents:

· Pel que fa al territori, l’estudi afirma que per tal de preservar els ambients de major interès natural del municipi cal que s’integrin “en un sistema coherent d’espais lliures”.

· Pel que fa al creixement demogràfic dels últims anys, s’assegura que això ve donat per un notable increment de la població censada i és degut al fenomen de l’estacionalitat turística. Això ha provocat una piràmide de població amb una taxa d’envelliment inferior a la mitjana de Catalunya, fenomen que no es pot separar de l’elevada estacionalitat (Cambrils arriba a prop dels 70.000 habitants el mes d’agost).

· Pel que fa als sectors econòmics, l’estudi afirma que l’especialització turística dels últims quaranta anys, “condiciona la resta de l’activitat econòmica”. El nostre municipi presenta un sector primari sota mínims, una indústria insignificant i una construcció que suposa “el segon gran pilar de l’economia cambrilenca”.

· La Diagnosi fa esment de l’increment del nivell de vida del municipi, que per contra “ha debilitat la cohesió social i ha induït desequilibris en l’adequació de l’oferta i la demanda de serveis”. El ràpid creixement del municipi i les oscil·lacions estacionals ha provocat mancances en la cobertura dels serveis bàsics.

·Entre d’altres afirmacions de l’estudi, es remarca que l’elevada abstenció a les eleccions municipals i la limitada participació en l’important nombre d’entitats locals dibuixa una societat poc participativa.

Comenta aquest article