Informació general

Ensenyament

La URV aprova rebaixar un 30% el preu dels crèdits de grau i màster per al curs 2020-2021

Per ACN

Exterior del Campus Catalunya de la URV, a Tarragona
Exterior del Campus Catalunya de la URV, a Tarragona | Cedida

El consell de govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat aquest dijous rebaixar el preu dels crèdits de grau i màster un 30% per al curs 2020-2021, tal com proposava el decret de preus de la Generalitat. Amb la reducció, el preu del crèdit dels graus oscil·la ara entre els 17,69 euros dels graus d’Humanitats, Ciències Socials i Ciències Jurídiques i els 27,67 euros dels graus de Ciències de la Salut, mentre que els preus del crèdit del curs anterior es trobaven en un rang d’entre 25,27 i 39,53 euros, respectivament.

Els màsters no professionalitzadors passen a costar 46,11 euros el crèdit, respecte dels 65,87 euros del curs passat; mentre que els professionalitzadors costaran 28,82 euros, respecte dels 41,17 euros del curs 2019-2020. De fet, la URV ja aplicava el preu de 46,11 euros el crèdit dels màsters no professionalitzadors des del curs 2012-13, mantenint els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social. Això ha suposat un esforç per a la Universitat de més de 700.000 euros els darrers dos cursos, i de quasi 5 MEUR en els darrers vuit.

D'altra banda, es mantenen els preus del curs anterior per als estudis de doctorat, així com les taxes administratives. I l’import a abonar en concepte de reconeixement de crèdits s'incrementa del 15% al 20%, a excepció dels estudiants que es trobin en els següent supòsits: quan canvien de grau dins d'un programa formatiu, en el cas de graus que comparteixen completament el primer curs, en els itineraris de doble titulació, i en els estudis de grau que es fan a través de convenis interuniversitaris, que estableixen aquesta reciprocitat.

Finalment, per tal d'afavorir la promoció del professorat, el consell de govern ha aprovat la convocatòria de dotze places de promoció a catedràtic en set departaments i també de divuit places de professorat agregat en tretze departaments, que permetran estabilitzar els docents i investigadors interins.

Comenta aquest article