Informació general

Piscines

El perill d'instal·lar piscines inflables o portàtils a segons quins llocs de la casa

En les darreres setmanes s'han disparat les compres de piscines inflables, desmuntables o portàtils per a les cases, davant la incertesa de saber si les piscines municipals obriran o no i en quines condicions. El COAAT ha alertat dels perills

Per Redacció

Imatge d'una piscina inflable
Imatge d'una piscina inflable

En les darreres setmanes s'han disparat les compres de piscines inflables, desmuntables o portàtils per a les cases, davant la incertesa de saber si les piscines municipals obriran o no i en quines condicions. De cara a l'estiu, molta gent s'ha llançat a comprar aquestes piscines per muntar-les als seus habitatges. El COAAT (Col·legi Oficial d'Aparelladors d'Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificacions de Tarragona) ha alertat d’aquests perills que se centren en el muntatge d'aquest tipus d’instal·lació en parts de la casa que no estan preparades per suportar tant de pes. Des del COAATT es recorda que està totalment desaconsellat instal·lar aquest tipus de piscines a les terrasses o a les cobertes dels edificis.

Estructures no preparades per suportar tant de pes

El motiu és senzill: L’estructura dels edificis d’habitatges es construeix per suportar una sobrecàrrega d’uns 240 kg per metre quadrat que correspon al pes aproximat del mobiliari i les persones que faran ús de l’habitatge. En cap cas està pensat per suportar el pes d’una piscina o un jacuzzi ni el de les persones que l’utilitzaran. Una piscina portàtil d’uns 60 cm d’alçada arriba als 600 kg per metre quadrat. Si a això li sumen el pes dels usuaris, s’arribaria als 750 kg. La xifra és tres vegades més del que una estructura moderna està preparada per suportar.

El resultat d’utilitzar piscines inflables, desmuntables o portàtils, a terrasses o cobertes, assegura el COAATT, dependrà molt del tipus d’estructura, del seu estat de manteniment i de l’antiguitat. La col·locació a les terrasses d’edificis relativament nous i sense patologies prèvies, generaran problemes de trencament dels paviments, humitats, corrosió de les armadures i desperfectes de la instal·lació de sanejament. Evidentment si la sobrecàrrega és molt alta, el col·lapse és una circumstància molt probable. En el cas d’estructures anteriors als anys 80 o amb afectacions prèvies, la probabilitat del col·lapse de l’estructura és molt important donat que aquesta ha perdut prestacions i les bigues poden estar afectades per problemes d’humitats que han reduït la seva capacitat.

A més, cal recordar que habitualment les terrasses són elements comuns de les comunitats, que el propietari sols està autoritzat al seu gaudi i, per tant, que el cost de qualsevol reparació recaurà en la totalitat de propietaris de la finca i no pas als dels que fan un ús totalment inadequat.

Prohibides si l'estructura de la terrassa no s'ha reforçat

En resum i donada la situació actual, cal recordar que excepte petites piscines inflables per a bebès i amb una alçada d’aigua que no superi el 15 o 20 cm, està totalment prohibida al instal·lació d’aquest tipus d’elements si l’estructura no s’ha reforçat especialment per això. És imprescindible que la comunitat reclami al propietari que vol instal·lar una piscina inflable, desmuntable o portàtil, un certificat de solidesa a un tècnic, que especifiqui les característiques resistents del terra i les limitacions de pes que pot suportar sense causar afectacions a l’estructura de l’edifici.

El COAATT disposa del portal Obres Amb Garantia (www.obresambgarantia.com) on totes les persones poden demanar la realització d’un certificat de resistència de l’estructura per part d’un tècnic qualificat que permetrà especificar les limitacions de pes i les afectacions de pes de cada immoble concret.

Comenta aquest article