Tema del mes

Marcos Sánchez Poveda, geòleg marí: “La recuperació del fons marí és molt lenta i es necessiten molts més anys dels que estableix el Ministeri de Medi Ambient”

Per Lluís Rovira i Barenys, Judit Pinazo

L’empresa Mediterráneo Servicios Marinos, una empresa d’Alacant especialitzada en la realització de treballs marins i estudis sobre el medi ambient, ha realitzat durant els últims anys una cartografia submarina a una profunditat de 40 metres del tram de litoral entre el Cap de Creus i l’Ametlla de Mar. El projecte, sota el nom “Seguiment de l’escull artificial de Sant Jordi Nord” ha consistit en comprovar l’efecte dels esculls artificials que es van col·locar, fa uns anys, amb l’objectiu de protegir les praderies de posidònia que es troben a menys profunditat de l’efecte de la pesca d’arrossegament i afavorir la recuperació de la zona i potenciar també la diversificació del recurs pesquer. La finalitat del treball de seguiment era comprovar si l’escullera resultava efectiva a l’hora de fer disminuir les marques provocades per les embarcacions de l’arrossegament. Amb la cartografia submarina duta a terme es va poder detectar en quin estat es trobaven les zones on s’havien efectuat extraccions d’àrids i com avançava la seva regeneració. Una de les extraccions que van analitzar és la que es va fer davant del litoral de Mont-roig, molt proper a la zona on el Ministeri vol realitzar les actuals extraccions. Segons Marcos Sánchez Poveda, responsable del departament de biologia de l’empresa Mediterráneo Servicios Marinos, la situació actual de la zona de dragatge està en un estat de regeneració molt poc avançat. Segons Sánchez, el Ministeri de Medi Ambient contempla que les recuperacions siguin ràpides, “però aquestes recuperacions són molt lentes i es necessiten molts més anys dels que estableix el Ministeri de Medi Ambient en el BOE”.

Que la regeneració en la zona de dragatge sigui més o menys lenta, depèn de molts factors, tal i com explicava Sánchez “de la dinàmica del litoral de cada zona, del tipus de fons marí”. El que fa el dragatge és fer una sèrie de solcs en el fons marí que habitualment tenen 2 i 3 metres d’amplada, i entre 1/2 metre i 1 metre de profunditat, explicava Sánchez.

Aquestes actuacions afecten la praderia de posidònia i l’afectació que tenen és tanta que la praderia ja no es recupera, perquè s’erosiona la superfície de la posidònia a causa de l’escàs creixement dels estolons de la planta i el mal és irreversible, apuntava el biòleg.

Sánchez es pregunta en base a quina informació el Ministeri afirma que la regeneració serà ràpida “però el que està clar és que amb les condicions mediambientals de la zona, la recuperació és tan lenta que des que es va fer l’última extracció a la zona, fa set o vuit anys, el mal és més que evident, ja que l’efecte residual del fons encara es pot apreciar avui en dia”. Això que gran part de l’extracció es va fer damunt l’arena, que se suposa que és un substrat més inestable, més mòbil, que el que pot ser el substrat de la praderia de posidònia, però tot i això els esvorancs continuen, explicava Sánchez.
§ La lenta regeneració del fons marí§
  
 Dues imatges de sonar del fons marí: una en una zona en què s’han fet dragatges (esquerra) i una altra en què no (dreta). La franja negra és la trajectòria del vaixell des del qual s’han pres les imatges amb la tècnica de l’escombrat lateral

En la cartografia que ha realitzat l’empresa Mediterráneo Servicios Marinos es realitzen una sèrie d’imatges des del vaixell, utilitzant la tècnica del sonar d’escombrat lateral i s’aconsegueix registrar qualsevol relleu que hi ha al fons marí. Per il·lustrar-ho, hem triat dues imatges. La primera d’elles, de la zona on ara fa aproximadament uns set anys s’hi van efectuar extraccions de sorres i una altra que no presenta símptomes de dragatge i que correspon a zones properes a les zones d’extraccions. En les dues imatges es pot apreciar una línia blanca o negra al centre de la imatge que correspon a la trajectòria que va efectuar el vaixell mentre registrava les imatges.

En la primera, que pertany a una zona on s’hi van efectuar extraccions d’àrids, s’hi poden apreciar una sèrie de ratlles, que fan referència al relleu que ha adoptat el sòl, després d’haver-hi realitzat una extracció. Segons Sánchez, els solcs produïts per l’efecte del dragatge tenen entre 1 i 2 metres de profunditat. Amb aquesta imatge, queda força clar que la regeneració del fons marí després de realitzar-hi extraccions no es recupera tan ràpid com afirma el Ministeri de Medi Ambient en el seu informe. En aquest cas l’extracció es va realitzar fa uns 7 anys i actualment és ben evident que el fons marí continua greument afectat.

En canvi, la segona imatge, està feta en una zona que no presenta símptomes de dragatges i situada a les zones properes i a la mateixa profunditat que la zona de dragatge i amb una tipologia sedimentària similar. En la imatge es pot apreciar que no hi ha cap signe de dragatge i que el fons marí es troba en perfectes condicions.

Comenta aquest article