Tema del mes

La Confraria de Pescadors i l’Ajuntament de Cambrils s’oposen a l’extracció de sorres del fons marí

Per Lluís Rovira i Barenys, Judit PinazoTram del litoral del terme municipal de Mont-roig a tocar de la riera de Riudecanyes, límit del terme municipal de Cambrils, zona on es vol fer la regeneració amb la sorra extreta en els dragatges
El passat 19 de setembre la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient va fer pública la resolució sobre l’impacte ambiental que tindrà el projecte d’extracció de sorres dels fons marins enfront del tram de costa comprès entre Cambrils i l’Ametlla de Mar.

Aquest és un projecte que no afecta directament el litoral cambrilenc, però sí de manera indirecta afecta l’ecosistema marí que conviu en les aigües properes al municipi. Per aquest motiu la Confraria de Pescadors de Cambrils s’oposa rotundament al projecte.

El projecte pretén dur a terme un dragatge marí considerable, que podria arribar als 3.000.000 de metres cúbics, per tal de construir espigons i esculleres i regenerar platges de diferents punts d’aquest tram de costa. Pel que fa a regeneració de platges, es parla, entre d’altres, de la regeneració del tram comprès entre la riera de Riudecanyes i la punta de la Pixerota, que es troba al terme municipal de Mont-roig del Camp amb el límit amb el de Cambrils, en el qual es crearia una platja de 50 metres d’amplada en uns 2 quilòmetres de litoral.

El dragatge marí que el Ministeri vol portar a terme es localitza en tres llocs concrets. El primer, davant de la Central Nuclear de Vandellòs, amb una possible extracció de 1.003.520 metres cúbics de sorres; la segona extracció és la del tram de costa que va des de la platja de Cristall i la de Cala Puentes, a Miami Platja, amb un volum d’extracció de 638.512 metres cúbics de sorres, i finalment l’última zona on es preveu fer una extracció serà la situada davant de la platja de l’Estany Gelat a Mont-roig del Camp, on s’hi pot fer una extracció de 858.364 metres cúbics de sorres.

L’opinió de la Confraria de Pescadors

Aquest projecte no es veu amb bons ulls des de la Confraria de Pescadors, que considera, un cop analitzat l’informe dut a terme per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat (DGPAM), que aquesta actuació és molt perjudicial per a l’ecosistema que conviu en aquestes aigües i que les extraccions podrien provocar la pèrdua d’aquells organismes que viuen en la primera superfície del fons marí –els organismes bentònics– i que de retruc afectarà aquells que s’alimenten o viuen al fons marí junt amb les espècies bentòniques, el que es coneix amb el nom d’organismes demersals. Segons la Confraria de Pescadors, ningú ens assegura que després de realitzar les extraccions i abocaments previstos en el projecte la zona afectada es recuperarà al cap dels anys.

Per aquest motiu la Confraria de Pescadors de Cambrils ha fet arribar un comunicat a la DGPAM on expressa que no pot acceptar “de cap manera la proposta de projecte de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient” i demana a la Generalitat que els tingui en consideració com a entitat afectada per tal que els tingui presents en el procediment, “amb dret a rebre informació sobre les actuacions a dur a terme, perquè tenim el dret de preservar l’ecosistema marí”.

Per altra banda, la Confraria de Pescadors considera que és molt greu que en l’informe dut a terme pel Ministeri no es proposi en cap moment una actuació de restauració i reforestació i ni tan sols s’espera que la natura arrangi el que s’eliminarà en aquest projecte.

Finalment, el comunicat de la Confraria conclou afirmant que la regeneració que està prevista fer del tram que va des de la riera de Riudecanyes fins a la Punta de la Pixerota amb la creació d’una platja de 50 metres d’amplada, surt de qualsevol lògica, ja que “no hi ha en la zona cap platja d’aquestes característiques i ara l’hem de crear artificialment sense cap argument de per què s’ha de fer”.

Suport del consistori

Uns dies després que Revista Cambrils Diari Digital publiqués la notícia, el 5 de gener, l’Ajuntament de Cambrils va emetre un comunicat de suport al posicionament de la Confraria de Pescadors, a través d’un comunicat signat per l’alcalde –Robert Benaiges– i el regidor de Medi Ambient, Salvador Matas, després de la reunió que a meitats de la segona setmana de gener van mantenir el gerent de la Confraria de Pescadors i el regidor de Medi Ambient. Tot i això, cal precisar que quan el diari digital de Revista Cambrils va publicar la notícia, el regidor de Medi Ambient havia afirmat que “el projecte no afecta directament al municipi, ja que les extraccions no es fan en aigües cambrilenques; per aquest motiu l’Ajuntament no va presentar al·legacions al projecte”.

En el comunicat, emès el passat 15 de gener, Salvador Matas afirmava “tot i la necessària aportació de sorres en algunes platges per tal de mantenir-ne la funcionalitat, l’execució de l’esmentat projecte pot ocasionar impactes significatius a zones de gran interès pesquer”. Cal destacar que segons marquen els estatuts de la Confraria de Pescadors de Cambrils, l’àmbit territorial de pesca de les barques cambrilenques està comprès entre el far de Salou i l’Hospitalet de l’Infant, i l’extracció d’aquests àrids es troba dins d’aquesta zona.

Segons el comunicat, aquesta actuació no es pot fer “a expenses de perjudicar una de les principals activitats econòmiques tradicionals de Cambrils”. L’Ajuntament, per la seva part, es compromet a traslladar al Ministeri de Medi Ambient el rebuig de la Confraria de Pescadors de Cambrils, “per mirar de trobar una solució que garanteixi l’aportació de sorres i que al mateix temps minimitzi els impactes negatius”.

Comenta aquest article