Informació general

Ensenyament

Els centres educatius de les zones que passen a la fase 1 podran reobrir l'11 de maig per a tasques administratives i de desinfecció

Per Redacció

Imatge d'arxiu de l'institut Ramon Berenguer IV
Imatge d'arxiu de l'institut Ramon Berenguer IV | Lluís Rovira i Barenys

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar, ahir, l'ordre que recull que en la fase 1 del desconfinament –11 de maig– podran reobrir els centres educatius per a la seva desinfecció i per a realitzar tasques administratives. L'article 18 de l'esmentada ordre indica que "es pot procedir a l'obertura dels centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives". Durant la realització d'aquestes tasques, "s'ha de garantir una distància física de dos metres" entre treballadors. L'ordre afegeix que "serà responsabilitat dels directors dels centres educatius determinar el personal docent i auxiliar necessari per dur a terme les esmentades tasques".

Mesures de neteja i desinfecció

Els directors també han d'assegurar que "s'adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres". En les tasques de neteja "es prestarà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques". Les mesures d'higiene, que s'apliquen al conjunt dels establiments que reprenen la seva activitat en la fase 1, inclou l'ús "de desinfectants com dilucions de lleixiu o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que hagi estat autoritzat pel Ministeri de Sanitat ".

Distàncies de seguretat

Les instal·lacions s'hauran de ventilar periòdicament "com a mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts". Els lavabos s'hauran de desinfectar com a mínim sis vegades al dia. Els centres hauran de disposar també de "papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en què poder dipositar mocadors" i que hauran de ser netejades com a mínim una vegada al dia. A més, en el cas de centre educatius, l'ordre detalla que "la circulació de persones i la distribució d'espais s'haurà de modificar, quan calgui" per garantir les distàncies de seguretat interpersonal. En la mesura del possible, es limitarà "l'ocupació de documents en paper i la seva circulació". D'altra banda, "els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris". L'ordre estableix que seran els centres els que "han de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seves funcions".

Comenta aquest article