Informació general

Economia

El PP proposa un pla de rescat per a empreses i autònoms basat en ajustos fiscals i una reorientació del pressupost municipal per als propers dos anys

El grup popular exigeix traslladar certitud i esperança al sector econòmic amb mesures concretes per part del govern municipal

Per Redacció

Imatge de la façana marítima del Port, aquest passat mes de març
Imatge de la façana marítima del Port, aquest passat mes de març | Lluís Rovira i Barenys

El PP exigeix traslladar certitud i esperança al sector econòmic amb mesures concretes. En una nota de premsa, el grup popular proposa un pla de rescat per a empreses i autònoms, basat en ajustos fiscals i una reorientació del pressupost municipal pels propers dos anys. Segons el PP, "el sector hostaler i turístic serà sens dubte el més perjudicat per la situació de pandèmia provocada pel Covid-19. Sent Cambrils un municipi eminentment turístic, l'impacte de l'aturada sobre les activitats comercials relacionades amb aquesta activitat serà d'una magnitud difícilment calculable i que requerirà d'un esforç per part de totes les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments".

En aquest sentit hem de posar de manifest dues qüestions, segons el PP, "hem de traslladar als empresaris i treballadors del sector certitud i esperança, per tal d’evitar un mal irreversible en el principal pulmó econòmic de Cambrils; i segon, que cal lamentar la manca d’acció de l'equip de govern respecte a aquesta situació de crisi, ja que s'ha comportat de forma exclusivament reactiva, sense haver avançat massa en la presa de decisions tendents a traslladar certeses al sector econòmic. Des del Partit Popular hem estat propositius des del primer moment, en positiu, i lamentem dir que l'Ajuntament no s’ha comportat pro activament en cap moment, si ho comparem amb la gran majoria de consistoris de més població, però també els més petits, que ja han presentat plans específics per a lluitar contra els efectes adversos sobre l'economia de la situació de crisi sanitària".

Així les coses, des del PP exigeixen "al govern de Cambrils que s'avanci d'una vegada en un Pla de rescat municipal que sigui capaç d'aportar seguretat i perspectives de futur als sectors hoteler, hostaler i turístic. En aquest sentit cal lamentar també l'apropiació de l'oferta de pacte econòmic que vàrem proposar fa uns dies, que s'ha convertit en una “cimera” amb diversos sectors del qual s'ha exclòs a l'oposició i que l'única cosa que ha generat és un contracte d'adhesió sense contingut més enllà d'una oferta de taules sectorials".

Des del PP manifesten que, "davant aquesta actitud exigim a l'equip de govern que estudiï d'urgència les següents propostes, tenint en compte que només amb moratòries i flexibilitzacions de pagament no serà suficient:

- Exempció del pagament de tot impost municipal per a les activitats vinculades al turisme en la part proporcional relativa al període sense activitat, a part de les moratòries i en tot cas fins a finals d'any, en la forma jurídica apropiada.
- Exempció del pagament de totes les taxes, (incloent les d'ocupació de via pública i escombraries per a les activitats vinculades al turisme, o la de taxa de màquines de vending) en la part proporcional relativa al període sense activitat, a part de les moratòries i en tot cas fins a finals d'any, en la forma jurídica apropiada.
- Establir un pla específic de pla de pagaments per a empresaris afectats per la situació econòmica, amb ajustos en funció de la activitat desenvolupada.
- Creació d'un pla específic de rescat a autònoms.
- Pla específic de suport a empresaris turístics i hostalers per a complir amb les seves obligacions de pagament de lloguers., i d'ajuda a propietaris de locals que es vegin afectats per impagaments produïts per la situació de crisi i congelació de l'activitat.
- Supressió temporal de la taxa d'escombraries per a allotjaments turístics.
- Establir un ICIO del 0,5% durant la resta d'enguany i el següent, mitjançant la figura jurídica adient.
- Supressió durant aquest any del període exempt de treballs establert en l'Ordenança de Qualitat en les obres.
- Ampliació dels plans d'ocupació.
- Modificació dels cursos de formació per a adaptar-los a la nova realitat, amb especial incidència en el foment de l'acte empresa.
- Establir també plans de viabilitat per a les associacions, que tot i no ser d'índole comercial han vist afectades les seves activitats de forma molt directa.
- Valoració de totes les partides pressupostàries:
a) d'activitats que no s'hagin celebrat o vagin a quedar suspeses per a obtenir finançament addicional
b) que es considerin supèrflues o s’haguessin sobrevalorat en exercicis anteriors.
per a fer front a les mesures proposades.

- Increment de les partides destinades a ajuda d'urgència per als anys 20 i 21. Si no hi ha activitat no es pot aplicar fiscalitat.

En tot cas, segons el comunicat del PP dde Cambrils "mantenim la nostra sincera oferta de treballar conjuntament per a aconseguir afrontar entre tots l’escenari més incert que s’ha presentat en molt de temps, aportant el nostre esforç i coneixement dins de la lleialtat institucional i el respecte, tot i que esperem reciprocitat i el reconeixement a la funció fiscalitzadora de l’oposició en el sistema democràtic per part del govern municipal".

Comenta aquest article