Informació general

Coronavirus

S'interrompen tots els terminis administratius que es gestionin des de l'Ajuntament de Cambrils

Per Redacció

Imatge d'arxiu de la façana de l'Ajuntament de Cambrils
Imatge d'arxiu de la façana de l'Ajuntament de Cambrils | Berta Ruiz

L'Ajuntament de Cambrils ha informat que se s'interrompen tots els terminis de tot tipus de procediment administratiu que es gestionin i es tramitin des de l'ajuntament: tributaris, llicències d'obres, exposicions públiques, terminis per presentar recursos, terminis per presentar documents a l'administració, terminis per contestar requeriments que s'han fet des de l'Ajuntament a l'interessat/da, fins el 28 de març inclòs.

Aquesta mesura es pren en virtut del Reial Decret pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE número 67, de 14 de març de 2020. Aquesta data del 28 de març podrà ser prorrogada en la mesura que es prorrogui aquest Reial Decret. 

No obstant l'anterior, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini. 

Comenta aquest article