Informació general

Demografia

Cambrils va registrar 33.898 habitants durant 2019, la xifra més alta des de 2013

L'increment de població respecte l'any 2018 va ser de poc més de 500 habitants. La xifra supera la màxima de 2013 quan es va arribar als 33.775 habitants

Per Carla Plaza

Imatge d'arxiu de gent passejant pel passeig marítim de Cambrils
Imatge d'arxiu de gent passejant pel passeig marítim de Cambrils | Lluís Rovira i Barenys

Cambrils ha tancat l'any 2019 amb més habitants que l'any anterior. Segons dades de l'Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya), a data de l'1 de gener de 2019, Cambrils tenia 33.898 habitants, 536 més que l'any 2018 quan la població era de 33.362 habitants. Una pujada de poc més de 500 habitants que es converteix en la més alta des de 1998, superant la màxima que hi havia fins ara corresponent a l'any 2013 amb 33.775 habitants. Després de la davallada que es va produir patir a l'any 2017, quan Cambrils va perdre uns 400 habitants.

Aquests 33.898 habitants (2019) que registra l'Institut d'Estadística de Catalunya es reparteixen en 17.345 dones i 16.553 homes, per tant, una xifra amb una major presència de dones (+792). Pel que fa a les franges d'edat –amb l'últim padró que consta de l'any 2018–, es reparteix de la següent manera: 5.927 habitants de 0 a 14 anys (2.870 dones i 3.057 homes); 22.102 habitants de 15 a 64 anys (11.245 dones i 10.857 homes); 4.667 habitants de 65 a 84 anys (2.496 dones i 2.171 homes) i 666 habitants majors de 85 anys (444 dones i 222 homes).

Del volum d'habitants de Cambrils –amb les últimes dades del padró de 2018–, 19.347 habitants havien nascut a Catalunya, 6.083 a la resta de l'estat Espanyol i 7.078 havien nascut a l'estranger.

Densitat de població i PIB per habitants

D'altres dades demogràfiques que es poden extreure de l'Institut d'Estadística de Catalunya són, per exemple, la densitat de població o el PIB per habitant. Si ens fixem en la densitat de població, a Cambrils -amb una superfície de 35,21 km- es dóna una densitat de població de 962,7 habitants per km, bastant superior a la comarcal de 273,9 habitants per quilòmetre quadrat al Baix Camp. També presentem una densitat de població superior a la densitat poblacional de Catalunya amb 239,0 habitants per quilòmetre quadrat.

D'altra banda, també disposem de la dada del PIB (Producte Interior Brut) per habitant, és a dir, el seu poder adquisitiu, nivell de vida i benestar social. En les darreres dades publicades de l'any 2017, Cambrils se situa en 16,4 (milers d'euros) per habitant/any. Una xifra inferior a la mitjana comarcal de 24,1 (milers d'euros) i també bastant lluny de la mitjana a nivell de tota Catalunya situada en els 31,2 (milers d'euros).

Comenta aquest article