Informació general

Plenari

Plenari de tràmit en la primera sessió del nou curs polític

L'oposició lamenta un plenari «buit de contingut» i un torn de preguntes «incoherent i desordenat»

Per Berta Ruiz

Un moment del ple extraordinari celebrat el passat dimarts al matí
Un moment del ple extraordinari celebrat el passat dimarts al matí | Berta Ruiz

Gairebé dos mesos després de la celebració del primer ple del mandat 2019-2023, el 10 de juliol, en el què s'aprovava el nou cartipàs municipal, aquest passat dimarts 3 de setembre tenia lloc un ple extraordinari –per convocar-se fora de la data habitual–, però en el què es van abordar tot un seguit de punts de tràmit. De fet, la majoria dels punts eren per “Donar compte” –a l'estat d'execució del pressupost a data de 30 de juny i de la composició dels Consells Consultius i Consells de barri–, així com la modificació de les normes de funcionament d'alguns Consells consultius i la composició de les comissions informatives amb la inclusió del regidor no adscrit Joan M. Artigau a tres d'aquestes –Urbanisme, Serveis i Turisme–. També es va aprovar l'atorgament de les medalles de la fidelitat en les categories de bronze i d'or a diferents agents de la Policia Local.

Modificació puntual del POUM del sector 12 (Camí del Corralet)

D'altra banda, un altre dels punts va ser una modificació puntual del POUM que afecta a la divisió del sector 12 –Camí del Corralet– en dos sectors. Sobre aquest punt, l'oposició va lamentar les escasses explicacions donades pel regidor d'Urbanisme –Enric Daza– tant al ple com a la comissió informativa. Daza va dir que passat el període d'exposició pública s'han inclòs modificacions a la informació inicial presentada, donat que hi va haver dues al·legacions que s'han tingut en compte. Tant Cs com el PSC es van abstenir, mentre que el regidor no adscrit –Joan M. Artigau– i el regidor del PP –David Chatelain– van votar a favor per coherència amb el vot que emès prèviament al tractar-se d'un tema tractat a l'anterior mandat.

Dures crítiques a la proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats

De fet, l'únic punt amb transcendència i força debat va ser la proposta de resolució –presentada per l'equip de govern– per a la creació d'un comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. Un punt que va ser rebutjat en bloc per tots els grups de l'oposició amb dures crítiques. “A l'equip de govern només li ha interessat tractar una qüestió aliena a la capacitat d'acció municipal” han manifestat el PP, Cs i PSC en un comunicat de premsa conjunt emès ahir dimecres.

Torn de preguntes "incoherent i desordenat" segons l'oposició

Tot i tractar-se d'un ple extraordinari es va incloure l'apartat de precs i preguntes a l'ordre del dia. Un dels més extensos va ser el portaveu del PP –David Chatelain– qui va llançar una bateria de més d'una vintena de preguntes. En una línia similar ho van fer els portaveus del PSC –Ana López– i de Cs, Juan Carlos Romera. Entre moltes qüestions, tots tres van realitzar nombroses preguntes sobre la neteja viària i la recollida d'escombraries. També van plantejar temes relatius al Festival Internacional de Música, l'ocupació de l'autobús d'Òmnium, el protocol anti-okupes, el quiròfan del CAP i el deute pels interessos pendents del mateix, les conductes incíviques, l'Oficina Local d'Habitatge, l'estat de la RLT o el Pla integral de millora de voreres i vials, entre d'altres.

Arrel d'aquest darrer punt, ahir, el PP, Cs i el PSC van emetre un comunicat de premsa conjunt en el què explicaven que “han decidit presentar per escrit una petició a alcaldia sol·licitant que es modifiqui el procediment en el torn de fiscalització del govern, atenent que amb el sistema actual no es garanteix una resposta ordenada, coherent i completa sobre les qüestions que es plantegen en el punt de precs i preguntes". Els portaveus dels tres grups han denunciat que, "al final han quedat qüestions per contestar a causa del caos del torn", i han criticat el sistema "perquè sembla dissenyat per donar les mínimes explicacions imprescindibles", i per això demanaran que es replantegi la dinàmica de preguntes i respostes.

Foto de grup dels regidors del PP, PSC i Cs després del ple del passat dimarts

 

Comenta aquest article