Informació general

Economia

L'equip de govern dóna compte de la liquidació d'uns 6,4 milions d'euros de 2018 que s'incorporen a 2019

Per Berta Ruiz

Un moment de la sessió plenària del passat dimarts 30 d'abril
Un moment de la sessió plenària del passat dimarts 30 d'abril | Lluís Rovira i Barenys

L'equip de govern va donar compte, al ple del passat dimarts, de diferents expedients de modificació de crèdits –per incorporació del romanent de l'exercici de 2018–, tant de l'Ajuntament com del Patronat de Música, l'organisme autònom del Museu d'Història i el Patronat de Turisme. Segons va explicar el regidor d'Hisenda –Jaume Gila–, el romanent de l'Ajuntament és de 6,3 milions d'euros; el del Patronat de Música és de 65.176 euros; el del Museu d'Història puja a 39.960 euros i el del Patronat de Turisme és de 30.960 euros. Tot plegat suposa una quantitat d'uns 6,4 milions d'euros de romanent de l'any 2018 que s'incorporen a l'exercici de 2019.

Davant les minses explicacions del regidor d'Hisenda, les crítiques de l'oposició van anar en la línia de demanar-li més explicacions. El portaveu de l'AdC –Ivan Sanz– va demanar que s'informés “d'una manera més acurada i detallada sobre les partides”.

David Chatelain: "Avui s'han passat 4 punts que pugen a més de 6 milions d'euros en un minut”

Amb un to molt crític es va manifestar el regidor popular –David Chatelain– qui va recordar que quan es va fer l'aprovació del pressupost municipal, des del seu grup es van aportar una sèrie d'al·legacions que l'equip de govern va prendre el compromís d'incloure-les. Algunes de les principals propostes del PP anaven relacionades amb una línia de subvencions per als empresaris del polígon Belianes; la realització d'un estudi tècnic sobre el polígon Belianes i el polígon Vilagrassa, una aportació per a millorar l'enllumenat nadalenc i un pla integral de millora de carrers i voreres. Segons va dir Chatelain, “totes aquestes propostes no s'han inclòs i això és incomplir la paraula”. Chatelain també va criticar la brevetat de les explicacions del regidor d'Hisenda “quan normalment es feia una gran lloança de la capacitat de gestió. Avui s'han passat 4 punts que pugen a més de 6 milions d'euros en un minut”. En aquest punt, el portaveu popular també es va referir a l'informe de l'interventor en el que s'apunta que “es produiran tensions de tresoreria”. Segons va dir Chatelain, “els números no quadren, és un gran nyap que costarà molts diners en un futur”.

Imanol Rico: "Vostès han reduït el deute, però a costa de pujar impostos i tenir el municipi en un estat de deixadesa”

Des de Cs, el seu portaveu –Imanol Rico– també es va mostrar crític amb les escasses explicacions del regidor Jaume Gila. “Passen els punts com si fossin de tràmit, però en aquest cas, no! L'import és de 6,5 milions; 6,5 milions d'euros que es passen de 2018 a 2019 i ho han defensat en un minut d'explicació. En el seu moment van dir que el pressupost era ajustat, realista i que s'executava totalment i veiem que no és cert. No han donat compte de partides que s'haurien de destinar al Teatre Auditori, el celler de la Cooperativa, a impulsar els compromisos que es van prendre amb les propostes del PP... I, a sobre, van demanar un préstec de 3 milions d'euros quan els hi sobraven 3,5 milions d'euros? Quina necessitat hi havia de demanar un préstec? Tenim un préstec, però no s'ha gastat. Avui ens presenten 6,5 milions d'euros de sobrant. Vostès han reduït el deute, però a costa de pujar impostos i tenir el municipi en un estat de deixadesa”.

Oliver Klein: "Estem a final de mandat, però això no eximeix de donar les explicacions pertinents"

Per part de l'NMC, el seu regidor Oliver Klein també va demanar més explicacions davant d'un donar compte amb un volum de 6,5 milions d'euros. “Estem a final de mandat, però això no eximeix de donar les explicacions pertinents. Demano que s'expliqui què s'està contemplant amb iniciatives com l'Auditori, el celler de la Cooperativa, els compromisos que es van prendre amb el polígon Belianes, el projecte de remodelació integral de vials i voreres, etcètera”.

Ivan Sanz: "Porten 4 anys de desorientació política"

En una segona ronda d'intervencions, el regidor de l'AdC –Ivan Sanz– va insistir que el regidor Gila no havia explicat res. “Vostè, senyor Gila, s'ha menjat marrons de tots colors i ha estat sol, l'han deixat més sol que la una. L'informe de tresoreria indica que es produiran tensions de tresoreria i algú ho gestionarà el proper mandat. Presenten 6,5 milions d'euros de romanent que mereixen més explicacions. Porten 4 anys de desorientació política, amb una gestió bastant deficient, inoperància, serveis públics deficients, carrers bruts, barris deteriorats...” va dir Sanz.

El portaveu del PP –David Chatelain– va alertar que, “falten diners i ens faltaran. Hi ha descontrol en l'execució del pressupost”. Imanol Rico de Cs va tornar a insistir en que: “no han dit res dels 3 milions d'euros de crèdit que es van demanar. Van ser simplement per fer campanya en premsa. No s'està executant el 100% del pressupost”.

Comenta aquest article