Informació general

Economia

L'endeutament per habitant a Cambrils es redueix dels 1.434 als 662 euros entre 2014 i 2018

Actualment el nivell d'endeutament se situa en 22,6 milions d'euros, mentre que el rati d'endeutament és de 51,93%. Al darrer exercici es va assolir un superàvit estructural de 4,7 milions d'euros

Per Berta Ruiz

Imatge de l'edifici consistorial
Imatge de l'edifici consistorial | Berta Ruiz

L'endeutament per habitant a Cambrils s'ha reduït en més de la meitat en aquests darrers quatre anys, passant dels 1.434,81 euros/habitant de l'any 2014 als 662,91 euros/habitant, l'any 2018. Aquesta és una de les principals xifres econòmiques extretes de les liquidacions de l'exercici pressupostari de 2018 que, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila–, va fer públiques al darrer plenari del passat 29 de març. Segons va exposar Gila, "les despeses corrents continuen en una línia de contenció pressupostària que permeten assolir un superàvit estructural de 4,7 milions d’euros. És a dir, hem consolidat un ajust en les despeses que ens permet obtenir, any rere any, més ingressos que despeses i, la diferència la podem destinar o bé a reduir el volum de deute o bé a executar inversions per al municipi". Pel que fa als ingressos corrents, s'assoleix el 99,72% dels ingressos pressupostats inicialment.

El nivell d'endeutament se situa en 22,6 milions d'euros

El regidor d'Hisenda va apuntar que, "s'ha redreçat la situació financera, amb la reducció de l’endeutament, fet que ha permès alliberar recursos per a altres despeses i alhora aconseguint una ràtio que se situa en els punts més baixos que ha tingut mai aquest Ajuntament". De fet, actualment el nivell d'endeutament se situa en 22,6 milions d'euros, mentre que el rati d'endeutament és de 51,93%.

La situació de tresoreria municipal també millora, segons va explicar Gila, i se situa en la millor xifra des de 2009. A finals de 2018, el romanent de tresoreria –és a dir els fons líquids de l'Ajuntament de Cambrils– se situaven en 4,6 milions d'euros. També es millora el grau de compliments dels cobraments i dels pagaments. En aquest punt, el regidor d'Hisenda va comentar que s'han pres mesures per a millorar el termini mig de pagament a proveïdors, per tal d'evitar problemes de tresoreria a petits empreses i autònoms. "Recordarem que fa uns anys, un dels grans problemes que tenien els ajuntament era que no pagaven quan tocava als seus proveïdors i això provocava enormes problemes de tresoreria a petites empreses i autònoms. Per a nosaltres és fonamental reduir al mínim possible aquests terminis de pagaments, ja que considerem que l’administració ha de donar exemple en tots els àmbits, també en la defensa dels interessos dels petits empresaris i dels autònoms" va dir Gila.

Finalment, el regidor d'Hisenda va apuntar que, "els resultats de l’exercici avalen la gestió de l’equip de govern, els considerem i així es demostra que són positius i estem convençuts que s’ha fet una gestió òptima i responsable dels recursos, amb una política marcada pel rigor, l’eficiència i la responsabilitat".

L'oposició critica les liquidacions del darrer exercici

En el torn d'intervenció de l'oposició, el portaveu del PP –David Chatelain– va dir que, "només li ha faltat donar les gràcies a la normativa general i als controls tributaris del govern d'Espanya per endreçar la gestió pressupostària". Des de Cs, Imanol Rico va dir que només es tracta de donar compte, "però es podria fer d'una manera més il·lustrativa, perquè ningú s'ha assabentat de res. Hi ha una variació d'un 20% del pressupost i després diu que ho han ajustat. Els números podrien ser millors i han mentit dient que no han pujat la pressió fiscal. Doncs què suposar pujar la taxa d'escombraries un 8%?". Finalment, Oliver Klein de l'NMC, va dir que "els números són els que són i els fan els tècnics. Políticament no hi hem estat d'acord, perquè en algun patronat s'ha incomplert la norma de la despesa".

Comenta aquest article