Informació general

Seguretat

Cambrils demana més mitjans i més seguretat en cas d'emergència nuclear

La moció sobre els plans exteriors d'emergència de les centrals nuclears va ser presentada per ERC. Va rebre el vot favorable de tots els grups, excepte del PP, Cs i el regidor no adscrit Santi Gámez que van votar en contra

Per Berta Ruiz

Imatge de la central nuclear de Vandellòs II
Imatge de la central nuclear de Vandellòs II | Cedida (www.anav.es)

El grup municipal d'ERC va presentar al plenari del passat divendres, 1 de febrer, una moció sobre els plans exteriors d'emergència de les Centrals Nuclears. Segons va llegir el seu portaveu Eduard Pellicer, "el debat nuclear té pendents molts reptes pendents d’afrontar fonamentals per al país: la generació de fonts d'energia alternatives per afrontar el tancament en els propers anys de les centrals nuclears, la gestió i emmagatzematge dels residus nuclears i la generació d'un teixit econòmic alternatiu als municipis de l'entorn nuclear. No obstant, si algun dels reptes del debat nuclear arrossega una urgència històrica és la gestió dels plans d'emergència nuclear".

3 dels 7 reactors nuclears de l'Estat es troben a Catalunya

Tal com s'exposava a la moció d'ERC, "a Catalunya es troben 3 dels 7 reactors nuclears existents a l'Estat espanyol, dos al municipi Ascó i un a Vandellòs, on, des de l'accident succeït al 1989, hi ha un segon reactor fora de funcionament. Les centrals d'Ascó i Vandellòs van ser dissenyades fa quaranta anys, quan els estàndards tecnològics de seguretat no eren els d'avui en dia, en una societat on l’exigència sobre el respecte al medi ambient i sobre la responsabilitat social de les empreses era molt inferior a la del segle XXI. Vandellòs i Ascó –a diferència de la resta de centrals nuclears de l’Estat ubicades en territoris despoblats–, es troben en un territori on en període estival resideixen centenars de milers de persones dins del radi dels 20 quilòmetres. Moltes d’elles turistes sense la més mínima informació sobre les pautes d'actuació davant d'una emergència".

L'accident de Fukushima de 2011 va modificar la directiva europea

Segons seguia el: "l’accident de Fukushima (Japó) de 2011 va provocar que al 2014 el Consell de la Unió Europea modifiqués la Directiva 2009/71/Euratom, incrementant les mesures i els criteris de seguretat de les instal·lacions nuclears, directiva que havia de transposar-se pels Estats afectats abans del 15 d'agost de 2017. L'Estat espanyol encara no ha transposat totalment aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de Fukushima al «Plan básico de emergencia nuclear (PLABEN 2004)» i al «Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós (PENTA 2009)». L’aplicació efectiva dels plans d'emergència arrosseguen una mancança històrica d'infraestructures i recursos. Mancances que comencen per les pròpies instal·lacions del Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); per la línia ferroviària R-15 amb les estacions tancades, amb accessos insuficients, i amb un manteniment de la via inadequat; per la cobertura de les telecomunicacions als nuclis de població de la Zona I i pels sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; per la manca d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la població; per la manca d’instal·lacions mèdiques de descontaminació especialitzades de proximitat... Aquestes mancances són més notables als municipis que es troben entre els 10 i 20 quilòmetres de les centrals, als quals no se'ls ha dotat de les inversions i mecanismes de protecció que ja disposen als municipis de l’actual Zona I en els àmbits de formació, informació, comunicació, confinament i evacuació".

Per tot plegat, ERC va demanar que es compleixin amb tots els requisits de seguretat i d'informació per a tots els municipis que es troben a un radi quilòmetres de les centrals nuclears de Vandellòs i d’Ascó i demanar al govern de l'Estat que compleixi amb la directiva europea.

PP, Cs i el regidor no adscrit Santi Gámez

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, de l'NMC, de l'AdC i de les regidores no adscrites Encarni Bello, Cinta Ballesté i Inma Sierra. El PP, Cs i el regidor no adscrit –Santi Gámez– van votar en contra. El regidor popular David Chatelain va dir que no podien donar suport a alguns dels punts de la moció per una qüestió de competències amb l'administració central. Per part de Cs, Imanol Rico va comentar que "em pensava que la moció estava enfocada al municipi, però als acords no hi tenim competències. Van dir que no presentéssim mocions supramunicipals i ara ho fan. Estem aquí com a regidors de Cambrils i en allò que ens competeix, ja hi ha altres administracions com el Parlament o el Congrés que estan per treballar aquestes accions. Al ple és una pèrdua de temps per a tots".

Per cloure, el portaveu d'ERC –Eduard Pellicer– va respondre a PP i Cs per dir, "Cambrils està dins de la zona 2 i demanem a l'Estat que Cambrils es doti de més mitjans i infraestructures per si mai passés res".

L’Apunt

Peticions de la moció

Primer. Recordar la seguretat dels centenars de milers de ciutadans i ciutadanes que resideixen o estiuegen a un radi de vint quilòmetres de les centrals nuclears de Vandellòs i d’Ascó.

Segon. Demanar al Govern de l’Estat les actuacions següents:

a) Transposar totalment i immediatament la Directiva 2014/87/Euratom del Consell, del 8 de juliol, per la qual es modifica la Directiva 2009/71/Euratom, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la seguretat nuclear de les instal·lacions nuclears.

b) Aprovar, per mitjà del Ministeri de l’Interior, un nou pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (Penta) adequant-lo a la Directiva 2014/87/Euratom del Consell i ampliant la zona I (zona de mesures de protecció urgents) per a incorporar-hi els municipis que tinguin un nucli de població en la zona compresa entre els radis de deu i vint quilòmetres al voltant de la central nuclear.

c) Dotar els municipis amb nuclis de població compresos dins del radi de vint quilòmetres al voltant de la central nuclear dels mitjans i infraestructures necessaris per a complir amb eficàcia les funcions que estableixen els plans d’emergència, posant una atenció especial en els àmbits de les infraestructures de comunicació per a facilitar l’evacuació de la població, de les telecomunicacions per a transmetre les comunicacions durant l’emergència, de la distribució de les substàncies per a la profilaxi radiològica i de facilitació del confinament i l’abastament a la població confinada.

d) Desenvolupar les inversions necessàries en la línia ferroviària R-15 per tal que les infraestructures estiguin en un estat òptim per a complir les funcions de concentració i d’evacuació posterior de la població en una suposada emergència nuclear.

e) Retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, aprovat pel Parlament, tenint present que una part dels ingressos provinents d’aquest impost són finalistes i es destinen a millorar els sistemes de protecció dels municipis nuclears.

f) Acordar, per mitjà d’una llei o un conveni, de traslladar al Departament d’Interior la direcció i gestió del Pla d’emergència nuclear (Penta).

g) Presentar un nou pla de gestió dels residus radioactius per a gestionar-los fins que fineixin les autoritzacions d’explotació.

h) Presentar un pla amb les actuacions necessàries per a desmantellar les centrals nuclears, i crear un fons per al desmantellament que garanteixi que els operadors de les centrals nuclears facin les aportacions necessàries per a cobrir els costos dels desmantellaments i de la gestió dels residus, i també per als plans de desenvolupament econàmic i social dels territoris afectats pel desmantellament.

i) Permetre la participació de la Generalitat en la gestió del Fons per al Desmantellament i en l'elaboració i gestió dels plans de desenvolupament social i econòmic vinculats al tancament de les centrals nuclears de Catalunya.

Tercer. Celebrar la propera constitució al Parlament de Catalunya d’una comissió d’estudi sobre els plans d’emergència nuclear de les centrals d’Ascó i Vandellòs i les mesures i infraestructures necessàries.

Quart. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i a les entitats municipalistes.

Comenta aquest article