Informació general

El cobrament del deute de 2 milions d'euros de la Generalitat per l'Hospital Lleuger, cavall de batalla de l'equip de govern

La Generalitat encara deu 2 milions d'euros a l'Ajuntament de Cambrils més els interessos de les obres de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. Aquest tema va tornar a generar discrepàncies amb l'oposició al plenari del passat divendres

Per Berta Ruiz

Imatge de l'Hospital Lleuger de Cambrils
Imatge de l'Hospital Lleuger de Cambrils | Berta Ruiz

La Generalitat encara deu 2 milions d'euros a l'Ajuntament de Cambrils més els interessos de les obres de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. Aquest tema va tornar a generar discrepàncies entre l'equip de govern i l'oposició al plenari del passat divendres 1 de febrer. Un dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària era “aprovar la desafectació com a bé de domini públic i la qualificació com a bé patrimonial” del terreny que actualment ocupa el centre hospitalari.

En aquest punt, el regidor d'Urbanisme –Joan M. Artigau– va explicar que els terrenys on es va construir l'Hospital Lleuger constaven com a bé de domini públic i que, “en virtut del conveni subscrit entre l'Ajuntament i la Generalitat l'any 2006 per fer les obres de construcció s'havia de tramitar la seva cessió en favor de la Generalitat”. Per fer aquest tràmit s'ha de procedir prèviament a fer la desafectació com a bé de domini públic i qualificar-lo com a bé patrimonial.

David Chatelain: "Ni s'ha obert el quiròfan ni s'han abonat els interessos"

Aquest punt de tràmit del ple va propiciar les crítiques de l'oposició. Especialment crític es va mostrar el portaveu del PP –David Chatelain– qui va fer un exhaustiu repàs històric. Segons va explicar Chatelain, “l'any 2006 es va signar un conveni per tal de construir el nou centre de Salut a Cambrils entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament. La inversió inicial era de 5,9 milions d'euros, que havia de ser pagada una vegada es presentessin les factures. La clàusula tretzena indicava que l'Ajuntament havia de tramitar el corresponent expedient de transmissió de la propietat del sòl al CatSalut”. Tal com va apuntar el regidor popular, “el problema es fa gros l'any 2010, quan es genera un annex al conveni que estableix que la Generalitat hauria de pagar els interessos de demora generats per l'impagament del deute derivat de la construcció –que s'havia ampliat amb la construcció d'un quiròfan– i el deute s'incrementava en 2 milions d'euros. Aquest darrer conveni –aprovat pel ple– mai ha estat signat per la Generalitat i ha estat un cavall de batalla, especialment des de l'any 2011. Aquest tancament en banda per part de la Generalitat va generar dues mocions per part d'aquesta oposició per tal d'obrir el quiròfan i cobrar el deute pendent amb els corresponents interessos”. En aquest punt, Chatelain va recordar que ni s'ha obert el quiròfan ni s'han abonat els interessos. “Això ens porta a l'addenda de l'octubre de 2017. Amb una previsió triomfalista, l'equip de govern va anunciar als mitjans que es cobrarien els més de 2 milions d'euros de deute. Però no s'han cobrat. Es va dotar una partida als pressupostos de la Generalitat, però aquesta quantitat mai s'ha fet efectiva. Avui es presenta aquest acord per complir amb un dels requisits del conveni de 2006, que era la cobertura jurídica per a la cessió del terreny a CatSalut” va exposar Chatelain. Aquesta addenda, segons Chatelain, tampoc va ser signada per la Generalitat i va vèncer el 31 de desembre de 2018.

Per tot plegat, el portaveu del PP va demanar que, “el meu grup li demana que, atenent a que la addenda està fora de termini, es torni a reunir amb la Generalitat per tal de renegociar el document i posar sobre la taula el reintegrament dels interessos si és necessari amb l'amenaça d'interposar un contenciós per tal de recuperar l'1,2 milions d'euros que la Generalitat li deu a l'Ajuntament en aquest concepte".

L'oposició demana que es defensin els interessos de Cambrils

Per part de Cs, Imanol Rico va afirmar que, “tenim un document enviat pel CatSalut que, en dues ocasions, reconeix que ha d'abonar un import de gairebé 1,2 milions d'euros a l'Ajuntament en concepte d'interessos. Resulta que vostè, l'any 2017 ens va presentar al ple un nou conveni modificant aquesta addenda –eliminant aquests 1,2 milions d'euros– i amb un discurs triomfalista dient que aviat cobraríem els 2 milions d'euros de deute. El resultat és que avui no hem cobrat ni un sol euro d'aquests 2 milions i que a més podríem estar fora de normativa”. Oliver Klein de l'NMC va afirmar que, “estem per defensar el que és de Cambrils i no a fer concessions quan no les fan amb nosaltres”, mentre que Ivan Sanz de l'AdC va reclamar que es faci la pressió necessària per recuperar els diners que la Generalitat deu a l'Ajuntament.

Camí Mendoza: "Era un compromís que tenia l'Ajuntament i que no s'havia complert"

Per cloure el debat, l'alcaldessa –Camí Mendoza– va manifestar: “el que estem fent és aprovar un tràmit que estava al conveni de l'any 2006 signat per les dues parts. Era una obligació d'aquell moment; un compromís que tenia l'Ajuntament i que no s'havia complert. Els diners ja s'han cobrat i l'Ajuntament ha de complir amb les seves obligacions. A l'octubre de 2017 vam aprovar un nou conveni i els departaments tècnics hi estan treballant i presentant tota la documentació per desencallar el tema. Malauradament hi va haver un període aturat, amb l'aplicació del 155. Ara estem més a prop perquè s'estan aportant totes les documentacions, cosa que anteriorment no s'havia treballat amb la mateixa profunditat.

Finalment, el punt va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció de la regidora no adscrita –Encarni Bello– i el vot en contra de la resta de l'oposició.

Comenta aquest article