Informació general

El ple tomba una moció de l'AdC per «fer accessible el dret a l'habitatge digne»

Ivan Sanz va exposar que "Cambrils pateix una nova bombolla immobiliària que fa que els preus del lloguer hagin entrat en una nova espiral alcista". Va rebre el suport de l'NMC, PP i de les tres regidores no adscrites

Per Berta Ruiz

L'activista Jorge Fernández va tornar a irromple el ple del passat 26 d'octubre, mentre es debatia la moció sobre l'habitatge digne
L'activista Jorge Fernández va tornar a irromple el ple del passat 26 d'octubre, mentre es debatia la moció sobre l'habitatge digne | Berta Ruiz

El ple municipal va tombar, el passat 26 d'octubre, una moció presentada per l'Assemblea de Cambrils per “fer accessible el dret a l'habitatge digne a Cambrils”. Segons va exposar el regidor Ivan Sanz, “Cambrils pateix una nova bombolla immobiliària que fa que els preus del lloguer hagin entrat en una nova espiral alcista. A Cambrils el parc públic de lloguer social és gairebé inexistent, mentre que a les ciutats europees se situa al voltant del 20%. L'accés a un habitatge assequible és un problema d'emergència social que afecta una part important de la ciutadania, perquè un gran nombre de veïns tenen moltes dificultats per poder fer front al pagament del lloguer i s'acaben produint els 'desnonaments invisibles' que són aquells en què les persones han d'abandonar el seu habitatge sense que formalment existeixi un procediment de desnonament, pel fet de no poder pagar l'increment del lloguer”. El regidor també va recordar el gran nombre d'habitatges buits en mans de grans tenidors o en la gestió del SAREB.

Segons Ivan Sanz, l'aprovació de la moció afavoriria que no hi haguessin okupacions d'habitatges

En aquest punt, Sanz va demanar que s'activin tots els mecanismes possibles i totes les competències municipals en aquest àmbit per ampliar el parc d'habitatge accessible. Els quatre acords de la moció de l'AdC proposaven: emprendre la modificació de la normativa municipal necessària per poder arribar al 15% dels edificis de nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral com a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer; reactivar mesures de protecció del dret a l'habitatge de les famílies en risc d'exclusió residencial; que els Serveis Jurídics elaborin un informe sobre la possibilitat d'exercir l'expropiació forçosa i temporal sobre habitatge buit, en desús, propietat de grans tenidors com recull la Llei 4/2016 i, aplicar les sancions coercitives a les entitats financeres i als grans tenidors amb habitatges buits durant més de dos anys”. Ivan Sanz va apuntar que l'aprovació de la moció afavoriria que no hi haguessin okupacions d'habitatges.

En el torn d'intervencions, la regidora no adscrita –Encarni Bello– va recolzar el text, així com la regidora no adscrita –Cinta Ballesté– qui també es va mostrar favorable a implementar millores per facilitar l'accés a l'habitatge.

David Chatelain proposa la recuperació de dues parcel·les per construir habitatge social

El regidor del PP –David Chatelain– va mostrar la seva “empatia” vers aquelles persones que ho necessiten i que es troben en dificultats, però també va empatitzar amb els propietaris “que tenen tots els seus drets”. Pel que fa a l'increment dels preus del lloguer, Chatelain va apuntar a la creixent aparició dels apartaments turístics i també va posar en dubte que fos una proposta per solucionar la problemàtica de les okupacions. Com a proposta, el portaveu del PP va posar sobre la taula l'existència de dues parcel·les de titularitat municipal que, fa almenys uns deu anys es va signar un conveni amb la Generalitat, per a la construcció d'habitatges dotacionals per a gent jove i una altra per a fer una residència per a persones amb disminució psíquica. Amb l'inici de la crisi, els projectes van quedar paralitzats, així com els terminis per dur-los a terme. Chatelain va proposar que des de l'Ajuntament de Cambrils s'insti a la Generalitat perquè es puguin recuperar aquestes dues parcel·les que es podrien destinar a la construcció d'habitatge social.

Des de Cs, Imanol Rico va dir que compartien l'enunciat de la moció, però no estaven d'acord amb alguns planejaments. Oliver Klein de l'NMC va dir que és un gran repte al qual cal buscar-hi solucions: "cal exigir als que més poden: als grans tenidors i afavorir a les persones més desfavorides”.

Josep M. Vallès: “Les dades catastròfiques no es corroboren amb la realitat"

El regidor de Benestar Social –Josep M. Vallès– va afirmar que, “és una problemàtica que compartim, però discrepo amb el plantejament de la moció”. Vallès va apuntar que els preus del lloguer segueixen en unes xifres similars i que, “la majoria dels 30.000 habitatges que hi ha a Cambrils no estan en mans de grans tenidors ni de fons voltors”. També va apuntar que a Cambrils hi ha 278 habitatges buits. Per al regidor de Benestar Social “les dades catastròfiques no es corroboren amb la realitat. A més, l'Ajuntament ja entoma la seva responsabilitat des de fa anys i el nostre pla general ja diu que la dotació per a habitatge dotacional ha de ser del 30%. Proposem el Pla Local d'Habitatge, que esperem poder tenir-lo abans d'acabar aquest 2018”. El regidor també va comentar que Cambrils disposa d'una àmplia oferta d'habitatge.

Nova irrupció de l'activista Jorge Fernández

Enmig de la intervenció del regidor del govern va tornar a irrompre l'activista Jorge Fernández que estava assegut a la sala de plens. Fernández va increpar a l'equip de govern dient que “dieu que sou d'esquerres i no ho sou! Molts dels serveis que es podrien oferir són de competència municipal...”. En aquest punt, l'alcaldessa va demanar que callés o sinó hauria d'abandonar la sala. Immediatament, un agent de la Policia Local va entrar per acompanyar-lo a fora. De fet, un parell d'agents estaven a la porta de la sala durant la sessió. Fernández es va aixecar sense més paraules i va sortir.

Ivan Sanz a Josep M. Vallès: "Vostè el que no vol és treballar... Vostè vol anar passant els dies, perquè queden set mesos fins a les eleccions"

Després d'això, el regidor de l'AdC –Ivan Sanz– va tornar a intervenir i es va mostrar especialment crític amb el discurs de Vallès. Segons va expressar: “dir que Cambrils no té un problema amb el preu del lloguer ja passa dels límits. Vostè és el conservadorisme del municipi. Són quatre mesures proposades que són competència municipal. Si parla que només hi ha uns 300 habitatges buits, vostè manipula les dades, perquè segons l'Idescat n'hi ha 5.098 habitatges. Avui fèiem una moció que es podia treballar des de Cambrils, però vostè el que no vol és treballar... Vostè vol anar passant els dies, perquè queden set mesos fins a les eleccions. Ha dit que hi ha una grandiosa oferta d'habitatge? Vostè ho sap? S'està produint un increment alarmista dels preus del lloguer”.

Finalment, el text va ser rebutjat amb els vots en contra de l'equip de govern, de Cs i del regidor no adscrit Santi Gámez. NMC, PP i les regidores no adscrites Encani Bello, Cinta Ballesté i Imma Sierra van votar a favor.

Comenta aquest article