Informació general

Tren

El Síndic de Greuges es posiciona a favor del tren-tramvia i contra el desmantellament de l'actual traçat ferroviari

El Síndic remarca la importància de potenciar el transport públic i que sigui més sostenible i insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a instal•lar un tramvia en el tram actual Port Aventura-l'Hospitalet de l'Infant

Per Lluís Rovira i Barenys

Aspecte actual de l'estació de tren
Aspecte actual de l'estació de tren | Lluís Rovira i Barenys

El Síndic de Greuges he emès una resolució en la que insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat perquè, conjuntament, cerquin la millor solució tècnica per convertir l'actual línia ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i Salou en una infraestructura de transport públic intermunicipal (tren-tramvia). Segons el Síndic, aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda que s'ha de tractar entre ambdós governs. Aquesta resolució del Síndic arriba en ple debat sobre els diferents posicionaments respecte a l'actual traçat ferroviari entre l'Hospitalet de l'Infant i Salou. Per una banda, els alcaldes de les poblacions per on passa aquest traçat defensen el desmantellament de les actuals vies i que més tard es faci el tren-tramvia. Precisament el passat 28 de maig els alcaldes van arrencar el compromís, dels representants del Ministeri de Foment, del desmantellament de les vies un cop es posi en marxa el nou traçat. Per una altra banda, diferents entitats ciutadanes del territori així com sindicats defensen el manteniment de les vies i la seva adaptació a tren-tramvia, tal i com van fer públic en un acte celebrat a Cambrils el passat 30 de maig i organitzat per l'Assemblea de Cambrils. Aquesta és la posició que defensa ara el Síndic de Greuges en la resolució feta pública.

El Síndic ha rebut 200 queixes pel desmantellament de la via fèrria

Des de principis de l'any 2018 el Síndic ha rebut més de 200 queixes pel desmantellament de la línia de ferrocarril Port Aventura- Salou- Cambrils- Mont-roig del Camp- l'Hospitalet de l'Infant, tal com es reflecteix en aquesta resolució. Segons exposen les persones afectades, "atesa la manca d'interès de la Generalitat per adequar la línia al sistema de tren-tramvia de manera immediata, el desmantellament deixa sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat de les persones usuàries de la xarxa de Rodalies de Catalunya, atesa la llunyania de la variant del Corredor Mediterrani respecte dels nuclis de població més importants, com ara Salou i Cambrils, que, a més, perden la connexió entre si. És ben sabut que la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix nombroses deficiències, per la qual cosa la desaparició d'una línia que dóna servei anualment a més de 675.000 persones dels municipis de Salou i Cambrils fa necessari un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada".

El Síndic també fa constar que "les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d'aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona".

Recomanacions del Síndic a la Generalitat

La resolució del Síndic recorda al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que "ha de defensar davant del Ministeri de Foment, conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària, tot habilitant els estudis, projectes i recursos administratius i econòmics que siguin necessaris". D'acord amb això, el Síndic demana al Departament que valori la decisió d'instar l'expedient de traspàs d'aquesta línia; que convoqui una reunió del Consell de la Mobilitat per avaluar-ne el desmantellament, i també les seves conseqüències en la mobilitat i les alternatives possibles, i que determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla especial urbanístic del sistema tramviari.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Apunt

Deures del Síndic als ajuntaments de Cambrils i de Salou
La resolució del Síndic de Greuges marca un apartat específic destinat als ajuntaments de Cambrils i de Salou, les dues poblacions més importants d'aquest traçat i diu que els dos ajuntaments "han de defensar davant del Ministeri de Foment –
conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat– el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària". El Síndic recorda que els municipis han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, han de planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de
transport públic i col·lectiu,  han d'adoptar mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la
vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i que fomenti l'ús generalitzat del transport públic i altres
formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i garantir els drets de les persones a la informació i la participació amb relació als instruments d'ordenació territorial i urbanística relatius a la línia Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-roig del Camp – l'Hospitalet de l'Infant i el seu condicionament com a tren-tramvia.

Comenta aquest article