Informació general

Igualtat

El Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes desplegarà 76 accions en quatre anys

El Pla disposa de set línies estratègiques i preveu 76 accions a curt, mig i llarg termini

Per Redacció

Presentació del Pla d'Igualtat, ahir al matí a la sala de plens. En primer terme l'alcaldessa i al darrere: Joana Badia, Vanessa López i Mònica Romano
Presentació del Pla d'Igualtat, ahir al matí a la sala de plens. En primer terme l'alcaldessa i al darrere: Joana Badia, Vanessa López i Mònica Romano | Berta Ruiz

Ahir al matí, a la sala de plens, es va fer la presentació del Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre les dones i els homes de Cambrils 2018-2020. Aquest document és l’estratègia d’acció municipal –amb acció transversal–, destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit del municipi. La presentació va anar a càrrec de l'alcaldessa de Cambrils –Camí Mendoza–, el regidor de Benestar Social i Igualtat –Josep Maria Vallès–, la tècnica d'Igualtat –Mònica Romano– i les responsables de Genera Innovació, Vanessa López i Joana Badia.

Tal com van explicar, ahir, el pla disposa de set línies estratègiques i preveu 76 accions, de les quals 20 es duran a terme a curt termini, 46 a mig termini i 10 a llarg termini. Les línies estratègiques són: salut i serveis socials; educació i formació; espai domèstic i treball reproductiu; àmbit sòcio-econòmic i món laboral; urbanisme habitatge i mobilitat; temps lliure i participació en la comunitat; urbanisme, mobilitat i seguretat ciutadana, i violència de gènere. Aquest pla parteix d’una diagnosi de gènere del municipi i d’un ampli procés participatiu que va incloure la realització de diverses sessions de treball amb personal tècnic, polític, educatiu, policial, teixit empresarial i associatiu, amb participació d’entitats socials, culturals, associacions de dones i associacions veïnals.

Un Pla Municipal que implica a tota l'estructura organitzativa de l'Ajuntament

En paral·lel a aquesta tasca diagnòstica, es va dur a terme una enquesta ciutadana i es van recopilar múltiples dades institucionals per poder disposar d’una radiografia ajustada a la realitat i les necessitats de la nostra societat amb perspectiva de gènere. El resultat d’aquest procés va ser una diagnosi molt acurada que ha permès dissenyar un Pla Municipal que implica a tota l’estructura organitzativa de l’Ajuntament. Amb les accions que progressivament s’aniran implementant, s’aniran assolint i consolidant accions, projectes, serveis i, sobretot, una metodologia de treball basada en la incorporació de la perspectiva de gènere que ha de garantir la igualtat real i efectiva de les dones i els homes a Cambrils.

En aquesta metodologia de treball, l’àrea de polítiques d’igualtat del Departament transversal de Salut i Dret Cívics, és una peça clau per la seva especialització, i permetrà, com a fet fins ara, que els diferents departaments disposin de formació continuada, assessorament i orientacions per la implementació d’aquesta metodologia en els diferents departaments i/o àrees de treball.

En aquesta presentació, l'alcaldessa –Camí Mendoza–, va destacar la importància d’implementar polítiques per combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats de gènere i promoure una societat veritablement igualitària. Mendoza també va recordar la feina feta fins ara per l’àrea de Polítiques d’Igualtat amb accions com les formacions per a la capacitació del personal de l’Ajuntament. En la mateixa línia, el regidor d’Igualtat va parlar del “ferm compromís” del govern a favor de la igualtat de gènere. “De ben segur, que la consolidació i la implementació progressiva de les accions que integren aquest pla, ens permetrà avançar en l’eradicació de les múltiples desigualtats de gènere que encara pateixen les dones”, va afirmar.

Comenta aquest article