Informació general

El govern municipal presenta un pressupost de 43,9 milions d'euros per al 2018

Per Berta Ruiz

D'esquerra a dreta: Mercè Dalmau, Jaume Gila, Camí Mendoza i Ana López

L'equip de govern presentarà, aquest matí al ple ordinari, la seva proposta de pressupost municipal per a l'any 2018. La xifra pressupostària per a l'any vinent puja a 43.946.710 euros, que suposa un augment d'un 3,18%, és a dir, 1.352.979 euros més respecte l’any 2017. Una de les xifres més destacades és l'augment de la despesa corrent en 2.448.532,48 euros –un 6,63%–, gràcies a l’alliberament de càrregues financeres, l’estalvi energètic i d'altres mesures de contenció financera. Ahir al matí, l'alcaldessa –Camí Mendoza–, el regidor d'Hisenda –Jaume Gila– i les dues tinents d'alcalde, Mercè Dalmau i Ana López, van presentar les principals xifres del pressupost municipal. Des de l'equip de govern van explicar que, amb aquest pressupost se segueix prioritzant l'àrea de serveis a la persona –que augmenta en més de mig milió d'euros–, així com en la reactivació econòmica i la millora dels serveis generals per millorar la qualitat de vida dels cambrilencs.

El pressupost per àrees

 2018
 2017
Diferència
Àrea de la Persona
 
6.266.257

5.762.709
 +503.548
 Àrea Econòmica 1.947.382 1.695.064 +252.318
 Recursos interns 
22.740.208

22.406.841 +333.367
 Seguretat i mobilitat 1.597.610 1.590.902 +6.708
 Territori 11.395.252 11.138.213 +257.039

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, va explicar que "es tracta d’un pressupost realista i equilibrat confeccionat tenint en compte criteris de prudència i complint amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera" i va destacar que, un any més, es continua treballant amb la dinàmica de sanejar l’economia municipal.

Segons va detallar Gila, una de les principals àrees que creix en pressupost serà la de Benestar Social. En aquest cas, les partides augmenten en 342.500 euros respecte l’exercici anterior. El Departament aposta per incrementar la dotació de recursos en serveis socials (ampliació de la plantilla de serveis socials, ampliació de la cobertura del servei d’atenció social, augment dels ajuts d’urgència social i els vinculats a la pobresa energètica). En l’àrea de la persona, cal destacar també el desenvolupament de plans d’ocupació municipals, l’increment de les dotacions de recursos en educació –inversió de millora a les escoles– o la realització de pressupostos participatius.

D’altra banda, el govern també aposta per potenciar l’àrea econòmica, que veurà incrementat el seu pressupost en gairebé 260.000 euros. Des de Promoció Econòmica, n’és destacable l’execució de les línies de treball recollides en el pla de millora de la competitivitat del comerç de Cambrils o els nous serveis oferts des de Cambrils Emprèn. Des de Turisme, l’augment de la partida servirà per millorar el servei de socorrisme i la instal·lació de serveis a les platges. L'àrea de Serveis Generals també s'incrementarà en 422.994,18 euros. Pel que fa al capítol 1 –despesa de Personal– es produirà un increment de més d'1,1 milions d'euros.

Un gran pack d'inversions per al 2018

En la proposta de pressupost municipal per a l'any 2018 de l'equip de govern no s'ha inclòs, de moment, cap apartat d'inversions. Tot i això, en la roda de premsa d'ahir van deixar palès que estan treballant en un "gran pack d'inversions per al 2018", segons va apuntar l'alcaldessa. Quan tinguin els projectes d'inversió del proper exercici enllestits es presentar al plenari mitjançant una modificació de crèdit per a la seva aprovació. Mendoza va argumentar que la reducció del deute municipal i el sanejament progressiu de l'economia municipal els permetrà dur a terme inversions importants l'any vinent. Una de les més destacades serà la construcció de l'avinguda de Charles Darwin, que ja comptarà amb tota la dotació econòmica per a la seva execució.


Organismes Autònoms i empreses municipals

El pressupost dels Organismes Autònoms i les empreses municipals pel 2018 se situa en prop 1,8 milions d'euros i es desglossa de la següent manera:

  2018 2017 Diferència % Variació
Patronat E. Música
 558.195,02 576.875,08 -18.680,06 -3,24%
Patronat Museu d'Història
 174.350,41 174.350,41         =      =
Patronat de Turisme
 1.065.158,31 840.158,31 225.000,00 +26,78
 Total 1.797.703,74 1.593.400,80 206.319,94 +23,54

Aportacions a empreses públiques

 2018
 2017 Diferència % Variació
 Epel Ingesòl
 960.350,00 911.750,00 48.600,00 5,33
 Aparcam SLM
 1.056.329,41 1.039.329,41 17.000,00 1,64

Reducció de l’endeutament fins al 58%

Segons va apuntar el regidor d'Hisenda, l'Ajuntament preveu acabar el 2018 amb una ràtio d’endeutament del 58,27%, sent la ràtio més baixa des de 2001 que se situava al 92%. El deute de l’Ajuntament a juliol de 2015 se situava en 44.900.000 euros i s’estima que a 31 de desembre del 2018, l’endeutament serà de 23.909.000 euros, un 46,75 % menys que a l’inici de la legislatura. En la línia iniciada de millora de les finances municipals, s’ha fet una amortització extraordinària de préstecs que ha permès reduir la càrrega financera, produint-se una davallada en despeses financeres respecte l’exercici anterior.

Àrea de la persona, reactivació econòmica i millora dels serveis

En línies generals, l’alcaldessa va explicar que els principals eixos sobre els quals s’ha centrat el pressupost, tenint en compte el context econòmic i social que actualment viu la ciutat, són l’àrea de la persona, la reactivació econòmica, la millora dels serveis i la qualitat de l’espai públic. L'alcaldessa va apuntar alguns projectes per a l'any vinent com per exemple la reobertura de Ràdio Cambrils, sobre la qual es dota d'un partida d'uns 20.000 euros en el capítol 1 de Persona, així com uns 11.000 euros més de despesa més la inversió que s'hagi de dur a terme. També va apuntar d'altres iniciatives com la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a diferents punts del municipi per millorar la seguretat ciutadana, de la qual ja se'n donaran més detalls més endavant; la posada en marxa dels horts urbans; els plans d'ocupació municipal o la millora del servei d'escombraries.

Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde, Mercè Dalmau, va apuntar que l'increment d'aquesta àrea ve donat per l'increment del percentatge de la taxa turística que reben els municipis, passant del 30 al 50%. Finalment, la segona tinent d’alcalde, Ana López, va apuntar algunes de les accions que es duran a terme amb el nou pressupost com, per exemple, l’estudi i posterior execució de pressupostos participatius i l’augment de les partides d’ajuts socials. López també va afegir que es posarà en marxa el programa de comunitat interculturalitat que s'aplicarà als barris de l'Eixample i de Nou Cambrils com una eina d'integració i cohesió social.

Comenta aquest article