Informació general

Es pressuposten 100 milions per la construcció d'un pou d'aigua

Per Marcel Rubio

Buidatge i neteja del dipòsit d’aigua del costat del camp de futbol el març de l’any passat
L'Ajuntament de Cambrils ha inclòs al pressupost municipal una partida de 100 milions de pessetes per a la construcció d'un pou d'aigua. Segons el regidor de l'Àrea de Serveis, Pere Llorens, “feia molts anys que no es pressupostava una quantitat tan important per aquest concepte”.

L'Ajuntament de Cambrils estudia la possibilitat de construir un pou de 300 metres de fondària, que permetria ampliar els recursos hídrics del municipi. Aquesta iniciativa s'impulsaria amb més força arran dels darrers problemes de contaminació esdevinguda al riu Ebre. Per Llorens “no ens podem jugar la nostra sort a un sol riu que ve de molt lluny i en el qual s'hi llencen moltes coses. Fins i tot haurem de començar a dir que vam tenir sort que els diferents problemes de contaminació van passar quan van passar, ja que vam poder tallar l'aigua procedent del transvassament i abastar el municipi d'aigua dels pous locals. Si hagués passat a l'estiu, hauríem tingut problemes de subministrament”.

Llorens considera “que no té sentit que l'Ajuntament s'esforci a cuidar el poble en tots els sentits, i que l'aigua portés oli, mercuri o similars. Des de sempre hem procurat fer pous municipals i mantenir-los en funcionament per estar més tranquils, no podem confiar únicament del riu Ebre”.

Aigua subterrània

El regidor de Serveis, responsable de l'aigua a Cambrils, considera que “sent que Cambrils no té problemes d'aigua subterrània, ho hem d'aprofitar, i ara més que mai”. Les solucions que apunta el mateix regidor podrien anar encaminades a fer un pou de fondària considerable, tot i que encara s'està pendent de negociar aquesta acció amb l'Agència Catalana de l'Aigua, tant pel que fa als permisos com per possibles subvencions. Una altra alternativa en estudi és la construcció d'un gran embassament que es podria omplir al llarg de l'any i que es consumiria els mesos de major demanda. “Garantir la disponibilitat de l'aigua és una garantia per al creixement del municipi”, en paraules del regidor Pere Llorens, que a més apuntava que “el model constructiu de Cambrils, de xalets i jardins, ha fet que les previsions de consum d'aigua s'hagin quedat curtes, tot i que encara es podrà incrementar entre el 15 i 20% en el futur”.

Comenta aquest article