Tema del mes

El govern municipal presenta les inversions per a aquesta legislatura

Per Lluís Rovira i Barenys, Josep Maria Ferrando

Una de les partides més importants està destinada a la remodelació, urbanització i pavimentació de carrers

El punt protagonista del ple va ser l’aprovació del pressupost d’inversions per a enguany, que d’alguna manera centra la política d’inversions per a tota la legislatura. En total són 83 propostes valorades en 22,4 milions d’euros que afecten totes les àrees municipals. L’alcalde va dir que “el pressupost recull en bona part les propostes programàtiques dels tres partits de l’equip de govern i que recull les necessitats que els ciutadans i ciutadanes de Cambrils ens han demanat. La nostra il·lusió és que totes aquestes inversions es pugin fer al llarg d’aquest mandat i que els resultats els puguem veure al final del mandat, el maig o juny de l’any 2007”.
De nou, el regidor de CiU Joan Estrada va intervenir per mostrar el malestar del seu grup per la manera en què s’informa l’oposició del pressuposts d’inversions, en concret va dir que “primer és la premsa, la imatge, el que surt al diari, i després és mantenir informats els companys de consistori”. Es va queixar tabé de la pressa amb què es fan les coses i que no deixen participar els grups de l’oposició. Va reiterar que aquest pressupost estava condicionat a la venda dels terrenys i no se sabia encara quan es tindrien els diners per començar les inversions, i que no hi havia una prioritat clara d’inversions.

La segona intervenció de l’oposició va ser la d’Anton Callau, portaveu del PP, que va dir que en moltes de les inversions estaven d’acord tot i que el preocupava “que la subhasta de terrenys no quedi deserta” i que hi havia poca inversió en l’àrea de Turisme. Xavier Martí, de la PLIC, va explicar que el seu grup havia comparat el seu programa electoral amb el pressupost d’inversions, amb el qual estarien d’acord. Va dir també que les concessions administratives de vegades eren necessàries per poder arribar a segons quines inversions importants. El regidor va trobar a faltar una partida destinada a reparar les desfetes dels temporals. Finalment, el pressupost d’inversions va ser aprovat per tots els grups polítics a excepció de CiU, que es va abstenir.

Resum d’inversions per al 2004

CENTRE CÍVIC LES BASSES1.150.000
CENTRE CÍVIC DE VILAFORTUNY480.000
AMPLIACIÓ ARÈA BÀSICA DE SALUT1.500.000
ADQUISICIÓ EQUIPAMENT CENTRE CULTURAL92.500
CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL210.000
ACABAMENT ESCOLA ADULTS C/ HOSPITAL100.000
REMODELACIÓ I MILLORA PALAU D'ESPORTS60.000
RENOVACIÓ CAMP DE FUTBOL350.000
REMODELACIÓ ZONA ESPORTIVA CAMBRILS BADIA440.000
NOVA PISTA POLIESPORTIVA ZONA ESTACIÓ DE BUS150.000
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS150.000
REMODELACIONS PIJ, TORRE DEL BOU I LA SALA35.000
CANALITZACIÓ CAVA DE NOU CAMBRILS600.000
DESVIAMENT DE LA CAVA DE LA LLOSA500.000
REMODELACIÓ, URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ
CARRERS
6.000.000
PARC DEL PINARET3.000.000
AMPLIACIÓ OAC150.000
PAVIMENTACIÓ DE CAMINS180.000
DIPÒSIT DE VEHICLES44.000
ZONES D'ENJARDINAMENT I MOBILIARI URBÀ530.000
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I VEHICLES150.000
EQUIPAMENT MAGATZEM MUNICIPAL180.000
REDISTRIBUCIÓ ESPAIS EDIFICI AJUNTAMENT180.000
ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL67.000
ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ84.000
DEIXALLERIA230.000
CANONADA D'IMPULSIÓ ESTACIÓ BOMBAMENT120.000
XARXA DE PLUVIALS480.000
XARXA DE SANEJAMENT DE CAMBRILS A VINYOLS180.000
ENLLUMENAT PÚBLIC205.000
CLAVEGUERAM ZONA DEL CAVET1.400.000
AIGUA PARC DE BOMBERS282.000
ADQUISICIÓ D'IMMOBLES AL NUCLI URBÀ1.500.000

Pressupost d’inversions per àrees

BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA3.553.600
CULTURA I FESTES170.000
ENSENYAMENT I FORMACIÓ334.000
ESPORTS1.173.900
HISENDA I PERSONAL180.000
MEDI AMBIENT, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
120.500
OBRES PÚBLIQUES I PAISATGE URBÀ11.514.000
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT9.500
SEGURETAT CIUTADANA206.900
SERVEIS GENERALS3.584.500
TURISME I PLATGES54.000
URBANISME1.560.000
TOTAL22.460.500

Comenta aquest article