Tema del mes

El ple parla sobre el futur de l’edifici de l’antic Pòsit

Per Lluís Rovira i Barenys, Josep Maria Ferrando

Edifici de l’antic Pòsit de Pescadors

Contestant a una pregunta del regidor Xavier Martí sobre el futur de l’edifici de l’antic Pòsit, l’alcalde va dir que havien tingut diverses reunions amb els membres de la Confraria de Pescadors sobre el tema. Robert Benaiges va dir que estaven oberts a les seves propostes. Una possibilitat era esperar a la modificació del Pla General d’Urbanisme i d’altres possibilitats passaven per no modificar cap normativa i adequar-se a la normativa actual. Va reiterar que estaven oberts a les propostes, però que s’havien de tenir en compte temes com el mercat o la construcció de l’aparcament subterrani. L’alcalde es va comprometre que una vegada la Confraria hagi pres la decisió, es prendria un acord amb el màxim consens possible.

L’Ajuntament posa en marxa el servei de Borsa Jove d’Habitatge de lloguer

L’Ajuntament va aprovar la creació del Servei de Borsa Jove d’Habitatge. Una vegada aprovada definitivament la memòria i el reglament, l’Ajuntament buscarà una empresa que se’n faci càrrec. Salvador Matas va explicar que aquest servei als joves no és una eina per fer la competència al sector immobiliari cambrilenc. El regidor va explicar que del que es tracta és de posar en contacte dos sectors. Per un costat, les persones que disposen d’habitatges de lloguer que pel que sigui no el treu al mercat, i per l’altre costat joves entre els 18 i els 35 anys que necessitin un habitatge. El servei municipal garantirà amb una assegurança que no tindrà cap problema, tant pel que fa a impagaments de lloguer o als desperfectes que es puguin produir. El criteris que seguirà el servei és que els joves que s’hi vulguin acollir hauran de tenir un mínim sou mensual garantit, avaluat en 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. El regidor Joan Estrada va dir que trobava bé la creació d’aquest servei, però que haurien de quedar molt clars els criteris d’equitat a seguir per evitar la discrecionalitat a l’hora d’adjudicar un habitatge.

§ L’Àrea d’Esports demanarà el 50% del cost de la pista d’atletisme§


Fotomuntatge de la futura pista d'atletisme

A preguntes del regidor José Luís Notario sobre què passava amb la subvenció de la pista d’atletisme. Jordi Savall va dir que al ser ERC la responsable d’esports al nou govern tripartit, ja havien demanat les reunions necessàries per poder reactivar aquest tema, a més va dir que es demanaria com a mínim la subvenció del 50% del cost de la pista d’atletisme.

§ Breus del ple§

· Montserrat Garrido, en nom de CiU, va dir que s’abstenia en el punt que va aprovar les bases de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran perquè no incloïa cap representant de l’oposició. L’alcalde va dir que els consells consultius eren precisament consultius i que no tenien poder de decisió, i que les decisions es prenen a les comissions municipals on sí hi ha representació de tots les forces polítiques municipals.

·Dintre del projecte d’estabilització de les platges de ponent, el ple va aprovar l’expropiació forçosa de la finca situada al passeig marítim davant de l’edifici l’Étoile.

· El ple va aprovar la creació de l’Entitat del Festival Internacional de Música de Cambrils. La regidora de Cultura, Neli Queral, va explicar que l’Ajuntament havia assumit les competències del Festival i que l’objectiu d’aquesta nova etapa era potenciar de nou el Festival, que enguany commemora el seu 30è aniversari. Va dir que els estatuts de l’entitat tenien la voluntat d’obrir el Festival a la ciutadania cambrilenca.

Comenta aquest article