Informació general

Els diners del fons de contingència, punt de debat del ple

Per Cristina Sierra

Façana de l'Ajuntament de Cambrils

El ple extraordinari celebrat el passat divendres també va aprovar un expedient 10/2014 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançat amb baixes i ingressos. L'alcaldessa –Mercè Dalmau– va explicar que en aquesta modificació de crèdit s'havien inclòs suplements de diferents partides, se n'havia creat de noves i també s'utilitzava una quantitat que provenia del fons de contingència.

Dalmau va recordar que la partida del fons de contingència està dotat per fer front a despeses urgents o inesperades i l'interventor havia fet un informe que detallava les despeses que s'havien finançat amb aquests diners, en total, uns 270.000 euros. "Són despeses que s'han hagut de fer front de manera urgent", va apuntar.

Dani Pallejà: "Ramon Llobet va expressar que els diners del fons de contingència es destinarien a despeses socials"

El regidor no adscrit Dani Pallejà va manifestar que l'expedient pujava 470.000 euros i va lamentar que hi havien despeses que s'havien considerat urgents i sota el seu punt de vista no havien d'estar considerades com a tal. "El senyor Ramon Llobet em va expressar durant les al·legacions al pressupost de 2014 que la partida del fons de contingència es destinarien a despeses socials. L'única despesa que s'ha cobert ha estat els 2.700 euros destinats a les vacunes de les escoles. Comprar GPS és urgència? Comprar trofeus per esports és urgència? Crec que és una flagrant presa de pèl", va apuntar.

L'alcaldessa va respondre les paraules del regidor no adscrit afirmant que Pallejà s'havia fet un "embolic" amb la documentació de la modificació. "El fons de contingència és una obligació marcada a la llei d'estabilitat pressupostària. Si agafa l'informe de l'interventor està explicat què es considera contingència i s'especifiquen despeses com la transferència als patronats de Música i a l'IMEC, els imports per fer front a les sentències, les despeses de la tribuna del camp de futbol i del sistema de climatització del Centre Cultural o l'averia del sistema informàtic", va explicar. Dalmau va puntualitzar que la urgència de les despeses es recull a la llei i la resta de partides de la modificació de crèdit s'havien finançat amb altres diners.

El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern i els regidors del PSC, les abstencions dels regidors de l'NMC i els vots en contra del regidor no adscrit de Dani Pallejà i del regidor del PSC Robert Benaiges.

Comenta aquest article