Informació general

S'aproven inicialment els pressupostos per al 2015

Per Cristina Sierra

Els regidors de l'equip de govern durant la sessió plenària celebrada el passat divendres

El passat divendres al matí es va celebrar el ple extraordinari per aprovar inicialment la proposta de pressupost per a l'any 2015. La sessió, que va comptar amb l'absència del regidor Xavi Martí, va ser extensa i es van aprovar altres punts importants, com les ordenances fiscals o expedients de modificació de crèdits.

El punt més destacat de l'ordre del dia era l'aprovació inicial del pressupost. L'alcaldessa –Mercè Dalmau– va fer una breu introducció a la proposta i va destacar que els pressupostos "s'han ajustat als ingressos reals". L'alcaldessa, que va agrair la feina feta pel regidor d'Hisenda –Lluís Abella– i el regidor delegat de l'àrea de Serveis Interns –Dani Milan–, va apuntar que per al 2015 s'ha creat una partida per fer inversions i una part important dels diners, uns 500.000 euros, provenen de la Diputació de Tarragona i es destinaran a millorar aspectes de mobilitat i accessibilitat. "Són uns pressupostos realistes i tenim la seguretat i el sentiment de la feina ben feta", va manifestar.

Lluís Abella: "Entre tots hem de sumar per Cambrils"

Després de les paraules de l'alcaldessa, el regidor d'Hisenda va iniciar la seva intervenció agraint a Dani Milan, els tècnics i interventor la seva feina amb l'elaboració dels pressupostos. Acte seguit, Abella va explicar detalladament la proposta de pressupost de 42,6 milions d'euros i va recordar el deute de 7.649.764,47 euros que anualment paga el consistori, un deute que "condiciona el funcionament de la casa". El regidor també va destacar que si tot avança correctament la ràtio d'endeutament se situarà en el 103%, posicionant-se per sota del 110% que marca la normativa. Abella va apuntar que l'informe de l'interventor és favorable i va cloure la seva intervenció manifestant: "Entre tots hem de sumar per Cambrils".

Un cop es va explicar la proposta, el regidor no adscrit Dani Pallejà va obrir el torn d'intervencions per valorar la proposta i va anunciar el seu vot en contra. El regidor va destacar que "és un pressupost de final de mandat i de continuïtat de la línia política" i va preguntar si els diners apropiats indegudament per l'exregidor Ramon Llobet i que va tornar a finals d'octubre s'inclourien en el pressupost de 2015 i quin és el deute que té la Generalitat amb el consistori. Pallejà també va qüestionar altres partides, com els 300.000 euros pressupostats a ingressos per la venda de solars, apuntant que enguany només se n'ha venut un per 85.000 euros; les partides de 50 euros incloses en el capítol 1-Personal i que fan referència a complements diversos, o la reducció d'algunes despeses que després hauran de passar per una modificació de crèdits, com és el cas de les factures de la llum.

Carme Cros: "El personal de l'Ajuntament ha patit en primera persona la crisi i no ha deixat de donar servei a la ciutadania"

En la mateixa línia que el regidor no adscrit, el portaveu de l'NMC –Oliver Klein– va anunciar el seu vot en contra la proposta i va apuntar: "creiem que no s'han complert les expectatives de l'inici de la legislatura". Klein va repassar partida per partida i va qüestionar el pressupost de la regidoria de Salut (46.000 euros). El regidor també va fer un prec relacionat amb el Festival Internacional de Música i va demanar que l'organització es tregui a concurs.

Per altra banda, la portaveu de la Plic –Laura Mellau– va anunciar el vot favorable i va destacar el fet de poder crear una partida d'inversions. "El pressupost compleix les premisses i és realista. Anem pel bon camí", va afirmar. En aquest sentit, la portaveu del PP –Carme Cros– va destacar que és un pressupost "equilibrat i realista" i que la "reconduïda situació econòmica ens impulsa a mirar al futur". Cros va recordar que aquests anys s'han fet "molts esforços" per sanejar l'economia del consistori. "El personal de l'Ajuntament ha patit en primera persona la crisi i no ha deixat de donar servei a la ciutadania. L'Ajuntament encara trigarà un temps en recuperar-se econòmicament però aquest pressupost està orientat al benestar dels cambrilencs", va manifestar.

Ana López: "És un pressupost de final de mandat sense gaire ambició"

Per la seva part, la portaveu del PSC –Ana López– va avançar que el seu grup s'abstindria i va apuntar que "és un pressupost de final de mandat sense gaire ambició". López va demanar al govern que sigui "més exigent" amb els governs de la Generalitat i de l'Estat i va transmetre una sèrie de dubtes que tenia sobre la proposta de pressupost. "Hi ha una partida de subvencions a les entitats que es redueix i ens preocupa que desapareguin partides lligades a la promoció econòmica. Ens abstindrem fins que no tinguem tota la informació", va apuntar.

La portaveu de CiU –Lluïsa Rom– va ser l'encarregada de cloure el torn de parlaments manifestant que els pressupostos per a l'any 2015 "són molt seriosos i ens permetran pagar totes les despeses sense crear deute. Ens vam estrènyer el cinturó i sembla que ara podem afluixar el primer botó. Estem súper satisfets i contents amb els pressupostos". La regidora també va explicar a Oliver Klein que la partida de la regidoria de Salut és la mateixa que els altres anys però la diferència és que enguany s'ha separat de la regidoria de Benestar Social per la incorporació al govern de Marta Borràs.

Els diners apropiats indegudament per Ramon Llobet s'ingressaran en aquest exercici

Un cop van parlar tots els portaveus, el regidor d'Hisenda va prendre la paraula per afirmar que la proposta "és una continuïtat d'un pressupost realitzat amb rigor i realisme. Tots els ingressos s'han mirat amb lupa i hem de buscar la part optimista". Abella també va agrair la col·laboració dels regidors de l'oposició, apuntant: "allargo la mà i totes les intervencions seran ben rebudes".

Abans de passar a votació la proposta, el regidor no adscrit Dani Pallejà va demanar la paraula per posar en dubte l'endeutament de 47 milions d'euros que té actualment el consistori i va assegurar que d'aquesta xifra, uns 25 milions d'euros "venen dels dos anteriors governs abans del tripartit". Pallejà també va tornar a preguntar pels diners apropiats indegudament per Ramon Llobet i si s'inclourien en aquest pressupost per al 2015. En aquest punt, l'alcaldessa va explicar que hi ha la previsió d'incloure aquests diners en els pressupostos d'aquest 2014 i que l'advocada que porta el cas Llobet s'està encarregant d'aquest tràmit. Dalmau també va respondre a Pallejà: "crec que sobre l'endeutament està molt equivocat i sinó, miri el que ha costat la primera fase del Teatre Auditori".

Finalment, la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern, les abstencions dels regidors socialistes i els vots en contra dels regidors de l'NMC i el regidor no adscrit.

Comenta aquest article