Informació general

Avui fa 75 anys que les tropes franquistes van entrar a Cambrils

Per Ignasi Martí, Lluís Rovira i Barenys, Manel Tarés

Aspecte de la Plaça, als anys 30. Dos dies després de l'entrada de les tropes franquistes a la població, la Plaça va acollir una missa per commemorar aquest fet

Avui, 15 de gener de 2014, fa 75 anys que les tropes franquistes van fer la seva entrada a Cambrils. El 15 de gener de 1939 era un diumenge i al matí d'aquell dia les tropes franquistes, procedents del front de l'Ebre van arribar a la nostra vila. En un parell de dies, totes les viles del Camp de Tarragona van restar definitivament ocupades. Pel que fa a Cambrils, el Llibre d'Actes Municipals recull la narració de l'entrada de les tropes franquistes fetes pel nou alcalde, Joan Pujol Canyelles (no s’ha d’oblidar que es tracta del punt de vista de l’alcalde i, per tant, subjecte al dubte històric): “tuvo lugar a las once horas del mencionado día sin sufrir el menor estrago bélico, ni siquiera un tiro de fusil, gracias a la genial estrategia del Caudillo, haciendo las Fuerzas Nacionales a la localidad por la carretera de Valencia una entrada verdaderamente triunfal, a los gritos de Franco! Franco! Franco! Viva España! Arriba España!! y anunciada al vecindario con un constante y alegre repique de campana, acudiendo en seguida a la Plaza frente a la Casa Consistorial en cuyo balcón fué izada inmediatamente la gloriosa bandera de España, la de la España Católica, Imperial y Eterna que la maldita república dirigida por hijos espúreos de la Patria mandó aviar en un asalto al Poder.” (AMCAM. Llibre d’Actes Municipals 1939-1940. sign. 7.5).
Dos dies després de l'entrada de les tropes franquistes, el dimarts 17 de gener, es va celebrar una missa a la plaça de la Vila, de Cambrils, en honor dels nous ocupants. Segons expliquen les actes municipals, els veïns hi van assistir gustosos amb nombroses imatges i objectes sagrats.

Nou govern municipal

En pocs dies tot es va transformar. La tarda del 18 de gener, un militar franquista va designar una comissió gestora del govern municipal encapçalada per Joan Pujol Canyelles com a nou alcalde de Cambrils. Pujol era un flequer de 42 anys que havia patit presó governativa el febrer de 1937 a Tarragona per la seva suposada afinitat als “facciosos”, segons terminologia de les autoritats republicanes, juntament amb altres cinc cambrilencs. Aquests formaven part d’un grup de trenta ciutadans que havien estat detinguts durant la guerra, acusats de l’atac amb bomba del local de la CNT de Cambrils. Mai es va provar res i sortosament no va costar la vida de cap d’ells. Cal recordar que, uns mesos abans, la repressió republicana al municipi havia comportat l’assassinat d’entre 25 i 27 persones (entre novicis i germans de La Salle segons les fonts). No hauria d’estranyar, doncs, que les noves autoritats franquistes cerquessin els nous representants municipals entre aquest grup de represaliats per la República. Així, el dia 22 de gener de 1939, l’alcalde va convocar tots els nous regidors a la Casa de la Vila a fi d’efectuar la distribució de les responsabilitats governatives. Aquesta comissió gestora seria renovada en unes quantes ocasions fins a ser substituïda, a finals del 1948, per un ajuntament basat en el model de la democràcia orgànica franquista, tal com preveia la nova legislació.

El canvi de nom de la Plaça

Una de les primeres decisions del nou consistori cambrilenc, després de l’ocupació, va ser donar el nom de plaça d’Espanya a la principal plaça de la població en aquell temps. Aquesta denominació va ser habitual en les places més cèntriques de les viles i ciutats catalanes. Per exemple, havia succeït el mateix a Reus, on la plaça del Mercadal esdevingué la plaça d’Espanya. Així, el dia 26 de gener de 1939, el destacament militar que hi havia a Cambrils, d’acord amb la decisió de l’alcalde, va eliminar totes les plaques i els rètols que contenien els noms de carrers i places batejats durant la Segona República. Aleshores, es va optar pel nom de plaça d’Espanya, mentre que les altres vies urbanes serien “designadas con los nombres que tenían antiguamente, o sea antes de la República”.

Unes setmanes més tard, a mitjans de març, l’Ajuntament va rebatejar les vies urbanes més importants del poble amb noms propis del nou règim, com Generalísimo Franco pel carrer de l’Hospital, entre d’altres. L’acord d’introduir noms de la simbologia pròpia del règim també va ser aplicat als carrers del barri marítim al llarg d’aquell any. No cal dir que, a més, la nomenclatura viària va ser oficialitzada exclusivament en llengua castellana.

Comenta aquest article