Informació general

El Parc Samà es queda sense camp de golf i sense zona residencial

Per Lluís Rovira i Barenys

L’avanç del POUM preveu que l’espai annex al Parc Samà (en primer terme a la foto) sigui zona hotelera de qualitat
El nou Pla d’Ordenació Urbanística ha desestimat la possible construcció tant del camp de golf com de la zona residencial que l’empresa promotora Med Group havia projectat a la zona del Parc Samà. En aquest lloc es preveu una implantació hotelera de molta qualitat que serveixi per poder mantenir en condicions el recinte històric del Parc Samà. Segons va explicar el regidor d’Urbanisme el dia de la presentació del nou planejament, el Parc Samà és un actiu per a Cambrils “i si aquest bé el deixes aïllat, es degrada. Com que un camp de golf no el volem, hem buscat una alternativa perquè hi hagi una activitat que mantingui el Parc Samà, i per això es contempla aquesta activitat de tipus parador que, a més, es pot complementar amb masies que permetin fer residències rurals per la zona”. L’alcalde, per la seva part, va voler precisar aquesta qüestió i sortir al pas de les primeres veus crítiques que s’havien alçat dies abans de la presentació del POUM quan ja es coneixien les intencions urbanístiques d’aquesta zona, “les necessitats d’un hotel són molt diferents de les que pot tenir una urbanització. És un tractament més sostenible i més adequat al territori. En aquest cas, s’ha fet amb l’únic objectiu de protegir aquest Bé d’Interès Cultural que és el Parc Samà”. Cal precisar, a més, que aquest desenvolupament hoteler s’ha previst a tocar del recinte històric en direcció a Vinyols, en una superfície que representa una quarta part dels terrenys que Med Group volia desenvolupar amb el camp de golf i la zona residencial annexa.

Canvis a la zona hotelera de llevant

Dins l’apartat en què el nou Pla d’Ordenació Urbanística parla de potenciar el turisme i el lleure, es fa una aposta per fomentar i posar al dia el sector turístic. El nou Pla proposa unes zones per ubicar-hi nous hotels gairebé a tocar del terme municipal de Salou, situades a la part superior de l’avinguda de la Diputació. La idea és que els hotels que ara ocupen la primera línia de costa, en aquesta zona, es recol·loquin més enrere i així poder disposar de més superfície per ampliar la seva oferta d’activitats i, de passada, alliberar la façana litoral, tal i com va explicar el regidor d’Urbanisme, Joan Recasens.

§ L’Eixample Oest, un futur nucli de 12.000 habitants§

La principal zona de creixement residencial que es preveu en aquesta revisió del POUM se situa en el que s’ha anomenat Eixample Oest, a la partida de les Comes, que és la superfície que queda limitada entre l’actual A-7 i el límit del polígon de Belianes, per una banda, i per la carretera de Montbrió i el torrent d’en Gener, per l’altra. Un cop desenvolupat aquest eixample, pot arribar a donar cabuda a uns 12.000 habitants. Els terrenys del que havia de ser el parc d’oci, que queden dins aquesta zona, passen a ser residencials i alguns dels usos d’aquest parc d’oci, tal com va avançar Revista Cambrils a l’edició del mes passat, quedaran repartits per l’Eixample Oest. A la part del polígon de Belianes que limita amb aquest eixample, s’ha previst la ubicació d’una zona d’indústria aparador (naus dedicades a l’exposició i venda de productes com automòbils, materials de construcció, etcètera) que faci la transició d’un tipus de sòl residencial a un altre d’industrial. També es preveu que la franja de terreny que queda entre l’actual A-7 (l’antiga N-340) i la via fèrria sigui la zona de serveis i d’equipaments tant pel que fa a l’Eixample Oest com al barri de la Llosa, que queda al sud d’aquest indret.

§ Protecció activa del sòl agrícola§

Aquesta revisió del POUM proposa la protecció activa del sòl agrícola no urbanitzable. A part de preservar dues grans zones per sota de la línia de les infraestructures, com ja s’ha explicat anteriorment, també es mira d’aprofitar els fragments agrícoles que quedin encaixats entre les infraestructures viàries. És per això que s’ha previst per a aquestes zones la possibilitat d’instal·lar uns petits nuclis de serveis i magatzems localitzats d’ús agrícola.

De terrenys urbans, a rústics

En un parell de zones del terme municipal, l’una al nord del Mas d’en Bosch i l’altra propera al vial del Cavet i a la riera de Riudoms, l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística ha passat unes superfícies fins ara urbanitzables a sòl rústic. L’alcalde s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió i ha dit que “no és just; això s’ha d’arreglar”.

§ L'APUNT: El primer Pla General, l’any 1963§

El primer Pla General d’Ordenació Urbana de Cambrils (PGOU) data de l’any 1963. L’any 1975 es va dur a terme una primera revisió amb l’objectiu d’ordenar els sectors de nova expansió i l’any 1985 es va impulsar una segona revisió per tal d’adaptar el Pla General a la nova legislació catalana en matèria urbanística. L’any 1993 es va aprovar la tercera revisió del Pla General de Cambrils i, posteriorment, la Comissió d’Urbanisme de Tarragona ha anat aprovant més de 40 modificacions puntuals del Pla General. Ara, l’objectiu del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (la nova denominació del Pla General d’Ordenació Urbana) és adaptar el planejament general del municipi tot ajustant-lo al Pla Territorial General de Catalunya; a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme; al Pla Director Urbanístic del sistema costaner, i a l’Agenda 21 de Cambrils.

Comenta aquest article