Informació general

Cambrils, una ciutat mitjana i litoral de 60.000 habitants

Per Lluís Rovira i Barenys

Plànol de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cambrils que ha elaborat l’empresa Interlands

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha de permetre que Cambrils pugui arribar als 50.000-60.000 habitants en l’horitzó de l’any 2020 sense haver de disposar de més sòl urbanitzable del que ja es contemplava en el Pla General del 1993. La presentació en públic de les propostes i estratègies d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística, que va tenir lloc el passat 15 de setembre, va servir per conèixer els trets principals d’aquest Cambrils del futur i dibuixar sobre el plànol quines seran les principals zones de creixement.

400 hectàrees de sòl urbanitzable

En la presentació davant la premsa de l’avanç del POUM, tant l’alcalde –Robert Benaiges–, com el regidor d’Urbanisme –Joan Recasens–, van fer esment que encara queden 400 hectàrees de sòl urbanitzable que ja es contemplaven en la revisió de l’any 1993. El que s’ha fet ara és ajustar lleument i modificar, en algun cas, la superfície del sòls urbanitzables, delimitats i no delimitats, i això porta fins i tot a una reducció d’unes 14 hectàrees de sòl urbanitzable respecte a l’anterior planejament. Pel que fa a la distribució d’usos que es preveu en el nou planejament, un 52% d’aquestes 400 hectàrees són sòls adreçats a eixamples urbans –que comprenen habitatge, comerç i serveis–, un 24% es contempla per a sòls hotelers, lúdics i serveis turístics, i l’altre 24% per a sòls industrials i parcs agraris. En els sòls urbanitzables que proposa l’avanç del POUM, hi ha un potencial edificatori per implantar 8.600 nous habitatges, dels quals 2.120 estaran sotmesos a algun règim de protecció pública. En números totals, atenent a la proposta presentada en l’avanç del POUM, Cambrils ha de disposar d’un potencial residencial d’uns 23.000 habitatges principals que han de donar cabuda a uns 60.000 habitants, tot mantenint, a banda, uns 15.000 habitatges secundaris.

Ciutat mitjana

Un dels objectius del nou Pla d’Ordenació Urbanística és el de promoure la formació d’una ciutat mitjana litoral, “recuperant un model mediterrani de ciutat i no tan anglosaxó com es va fer en el planejament de l’any 1993”, segons va explicar el regidor d’Urbanisme. En l’avanç d’aquest pla, s’explica que l’ordenació proposada dóna forma a aquesta nova ciutat litoral partint del que hi ha actualment, que són dos nuclis urbans consolidats i separats, una estructura turística especialitzada i una ciutat-jardí dispersa que, de mica en mica, s’està ocupant com a lloc de primera residència. El nou pla proposa que s’afavoreixi la compactació relativa dels teixits urbans i la contenció de la ciutat pel que fa a la seva extensió. Per tal de limitar l’extensió de la ciutat, aquesta revisió del POUM proposa la protecció activa del sòl agrícola no urbanitzable preservant fins i tot dues grans zones que estan situades sota la línia que marcaran les infraestructures viàries del nou traçat ferroviari, el desviament de l’A-7 (l’antiga N-340) i l’actual autopista AP-7. La preservació d’aquestes dues grans zones no ha estat exempta de polèmica per part dels propietaris dels terrenys que la conformen. Una d’aquestes zones està encaixonada entre l’actual A-7 i l’autopista, i el torrent d’en Gener i la riera de Riudecanyes. L’altra correspon a la zona d’unió de Vilafortuny i el nucli urbà de Cambrils per la part més propera a l’A-7.

Equipaments i serveis

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no afecta només l’edificació sinó que també marca com han de ser els serveis i els equipaments. Segons el regidor d’Urbanisme, “volem crear ciutat. No volem que Cambrils sigui una ciutat dormitori, sinó que tingui els serveis que li pertoquin”. Aquests serveis i equipaments, segons es va explicar, es distribuiran per tot el poble.

Comenta aquest article